Як визначити собівартість товарної продукції


 

Створення будь-якого товару потребує витрат різноманітних ресурсів: грошових, трудових, природних, земельних і т.д. Щоб визначити собівартість товарної продукції, потрібно підсумувати всі фінансові витрати, спрямовані на її виробництво і реалізацію.


Інструкція

 1. Для розрахунку собівартості продукції використовують кілька методів в залежності від того, як ведеться облік витрат: нормативний, попроцессний, Попередільний і позамовний. Крім того, існує кілька видів собівартості в залежності від різних факторів, наприклад, від ступеня готовності продукції: валовий, товарної і реалізованої.
    
 2. Щоб визначити собівартість товарної продукції, потрібно скласти величину виробничої собівартості і накладних витрат, таких як упаковка товару, його транспортування, зберігання на складі, різні комісійні збори і пр.:
  СТП = ПС + НР.
    
 3. Виробнича собівартість формується із загальних витрат на виробництво за мінусом невиробничих витрат і доходів майбутніх періодів. Перша величина є сумою наступних складових:

  — матеріальні витрати (закупівля матеріалів, напівфабрикатів, сировини, устаткування, споживаної енергії і палива);
  - Витрати на амортизацію (відновлення зношених основних засобів);
  - Оплата праці працівників;
  - Відрахування в соціальні фонди (пенсії, страховки) і т.д.
    

 4. Невиробничі витрати:

  — витрати на капітальне будівництво або ремонтні роботи на підприємстві;
  - Оплата стороннього транспорту;
  - Витрати на господарську діяльність, не пов’язану з основним виробництвом.
    

 5. За нормативному методу по кожному виробу заздалегідь розраховується нормативна собівартість, а протягом звітного періоду робляться коригування згідно з діючими нормами. При відхиленні від норми встановлюється його причина, а в кінці періоду формується повна собівартість товарної продукції як величина нормативної з урахуванням відхилень і змін норм.
    
 6. Щоб визначити собівартість товарної продукції по попроцессном методу, потрібно розділити виробничий цикл на процеси і вести фактичний облік по кожному з них. При Попередільний методі цикл поділяють на стадії, кожна з яких завершується створенням проміжного або готового продукту.
    
 7. Позамовний метод передбачає облік собівартості по кожному окремому замовленню. Замовлення можуть бути на різну кількість продукції і за різною ціною, сукупність всіх витрат формується на стадії виконання. Собівартість одиниці продукції в даному випадку виходить шляхом ділення загальної величини на обсяг партії товару.