Як визначити собівартість товару

Як визначити собівартість товару

У собівартість товару включається сума всіх витрат, що йдуть на його виробництво і реалізацію: сировина, паливо, матеріали, обладнання, зарплата працівників, транспортні витрати і т.д. Собівартість товару підраховують для визначення ціни на товар і підрахунку рентабельності підприємства.

Вам знадобиться

- Витрати на виготовлення одиниці товару;
- Ціна реалізованого товару;
- Обсяг продукції.

Інструкція

  1. Щоб визначити собівартість товару потрібно підрахувати всі витрати, витрачені на створення одиниці продукції. При цьому всі витрати прийнято групувати за статтями витрат, які умовно поділяються на прямі і непрямі. До прямих належать витрати на сировину і основні засоби, заробітну плату, паливо. До непрямих — витрати по утриманню та експлуатації обладнання. Виділяють кілька методик підрахунку собівартості товару.
  2. Класичний розрахунок собівартості передбачає визначення витрат, які змінюються пропорційно обсягам виробництва. Представниками тут є сировина, матеріали, комплектуючі, технологічна енергія, відрядна заробітна плата. Всі ці витрати підсумовуються і діляться на конкретні види продукції.
  3. Другий варіант підрахунку собівартості товару виражається через визначення змінних витрат на виготовлення кожної одиниці за нормами витрат. Після цього абсолютна величина витрат ділиться на обсяг даного виду продукції.
  4. Підрахувати собівартість товару можна за допомогою маржинального аналізу. Тут використовується співвідношення цін на реалізовану продукцію і змінні витрати на її виготовлення. Виражається це формулою:

    «Ціна реалізації за одиницю-змінні витрати на одиницю / ціна реалізації за одиницю».
  5. Собівартість проданих товарів списується з бухгалтерського обліку трьома способами: за собівартістю кожної одиниці, по середній собівартості або за собівартістю перших товарів і часу придбання. Сьогодні найбільш поширений метод списання реалізованих товарів — за собівартістю кожної одиниці. У роздрібній торгівлі товари обліковуються за продажними цінами з використанням балансового рахунку 42 «Торгова націнка».
  6. В економічній науці виділяють повну собівартість (співвідношення повних витрат до обсягу виробництва) і граничну собівартість (собівартість кожної наступної виготовленої одиниці продукції).