Як визначити спосіб утворення слів

Як визначити спосіб утворення слів

Школярі, як правило, вважають дуже складною роботу з визначення способу утворення слова. Але потрібно постаратися засвоїти цю тему, так як це допоможе вам зрозуміти етимологію слова. Познайомившись з його походженням, побачивши морфеми, з яких воно складається, ви зможете не допускати помилок на письмі.

Інструкція

  1. Ви повинні засвоїти, перш за все, що поява нових слів у російській мові відбувається найчастіше за допомогою морфем (приставок, суфіксів), а також шляхом складання слів або їх частин.
  2. Слова утворюються наступними способами: префіксальним, суфіксальним, бессуффіксним, префіксально-суфіксальним, складанням і переходом однієї частини мови в іншу.
  3. Майте на увазі, що слова будуть або виробляють (від яких утворюються інші слова) або похідними (які утворюються від іншого слова).
  4. Змінюйте форму слова так, щоб можна було відкинути мінімальну частину. Саме за допомогою неї найчастіше і було утворено це слово.
  5. Однак можна виявити якусь закономірність, яка спростить вашу роботу з визначення способу утворення. Так іменники утворюються від дієслова найчастіше за допомогою бессуффіксного способу. Наприклад, іменник «зелень» утворено від дієслова «зеленіти» шляхом відсікання суфікса «е».
  6. Прикметники, як правило, утворюються за допомогою додавання приставки або суфікса, а іноді й одночасно тієї та іншої морфеми. Наприклад, слово «міський» є виробляють від «місто». Воно утворено суфіксальним способом. А слово «приміський», яке також утворено від іменника «місто», утворене шляхом одночасного додавання приставки «при» і суфікса «н», тобто префіксально-суфіксальним способом.
  7. Ви повинні знати, що в російській мові є слова, які утворюються за допомогою переходу однієї частини мови в іншу. Наприклад, слова «їдальня» в сучасній російській мові вживається як іменник. А раніше частіше вживалося як прикметник (столове срібло).
  8. Навчившись розуміти те, як було утворено слово, ви зможете зрозуміти, як правильно його записати. Наприклад, іменник «морозиво» має суфікс «ен», а слово «тістечко» — «н». Це можна пояснити тим, що «морозиво» утворено від дієслова, а «тістечко» — від іменника «пиріг».
  9. Вивчайте етимологію слів, вчіться визначати спосіб їх освіти. Це дуже цікаве заняття, що дозволяє осмислено підходити до їх написання.