Як визначити статус організації


 

Адміністративно-правовий статус організацій є сукупністю законів, підзаконних актів та інших установчих документів, що визначають права і обов’язки юридичних осіб у сферах адміністративної відповідальності і державного управління.


Інструкція

  1. Визначають правовий статус організації федеральні нормативні закони: «Про виробничих кооперативах», «Про акціонерні товариства», «Про некомерційні організації» і т. п. Також адміністративно-правовий статус різних організацій та товариств повинен бути прописаний в статутах, положеннях та інших правових актах юридичних осіб.
  2. Правосуб’єктність організацій, що мають юридичний статус, виникає з моменту здійснення державної реєстрації. Відповідно, займатися певною діяльністю, яка підлягає ліцензуванню, можна лише після того, як отримана сама ліцензія на той чи інший вид діяльності або послуг, що надаються. Адміністративно-правовий статус підприємства — це сукупність правоздатності, дієздатності та деліктоздатності.
  3. Класифікація будь-яких організацій залежить від: форми власності, основних цілей діяльності, організаційно-правових форм, підвідомчості або підпорядкованості, а також характеру та обсягу повноважень, якими вони наділені. В залежності від мети своєї діяльності, організації бувають комерційні та некомерційні. У частині 1 ст. 50 ГК детально прописано, що комерційні організації в якості основної мети діяльності переслідують витяг прибутку. У свою чергу, некомерційні не мають такої мети і не зобов’язані розподіляти отриманий прибуток між усіма учасниками.
  4. Комерційні організації можуть бути створені у формі: товариств і товариств, муніципальних і державних установ, виробничих кооперативів і навіть унітарних підприємств. Однак останні не наділені правом власності. Некомерційні організації можуть бути створені у формі: громадських організацій, релігійних об’єднань, споживчих кооперативів, благодійних фондів та інших, які передбачені законом.
  5. Також організації розрізняються за родом своєї діяльності. Це можуть бути: установи, підприємства, різні громадські об’єднання (іноземні, міжнародні і т. д.). Організації поділяються і за видами власності: державні і недержавні, громадські та релігійні, приватні і муніципальні. Характерно, що основна класифікація установ і підприємств відбувається в залежності від результатів їх основної діяльності.