Як визначити строк корисного використання основного засобу

Як визначити строк корисного використання основного засобу

Працівники податкової сфери визначають строк корисного використання основного засобу згідно існуючого в податковому кодексі класифікатора основних засобів. У бухгалтерії цей розрахунок визначається з урахуванням численних критеріїв.

Інструкція

  1. Розраховуючи строк корисного використання основного засобу, установіть цей термін з урахуванням того, яку кількість років основні засоби були у вжитку у попереднього власника. Розрахунок проводите лінійним методом нарахування норм амортизації за основними засобами. Норму амортизації зменшуйте на необхідну кількість років.
  2. Проаналізуйте отримане число, відповідне показником амортизації: чи не є воно граничним. Залежно від показника амортизації основних засобів, отриманого при розрахунках, може стояти питання про термін їх корисного використання.
  3. Розрахуйте показник корисного використання необхідних об’єктів, беручи до уваги загальний і залишився терміни їх корисного використання.
  4. Вивчіть документи, які можуть служити підставою для розрахунку фактичного часу або терміну експлуатації, або служби основних засобів.
  5. Визначте строк корисного використання згідно доцільності в бухгалтерському обліку. Для цього розрахуйте економічну вигоду від використання необхідних у звітності об’єктів за наступними критеріями: відповідно з виробничими потужностями, з очікуваним коефіцієнтом зносу і численних обмежень з боку нормативно-правового законодавства. Враховуйте той факт, що знос основних засобів можливий не тільки з-за встановлених режимів експлуатації, але і планових ремонтів, і впливу на них факторів навколишнього середовища.
  6. Зробіть покроковий аналіз всіх найменувань основних засобів і порівняйте їх з показниками класифікатора.
  7. Складіть зведену таблицю, в якій вкажіть планові показники строків використання основних засобів за класифікатором і розрахованих строків, а так само відхилення і похибки від норми, розраховані при аналізі основних засобів.