Як визначити структуру виробництва


 

Виробничий процес на малих, середніх і великих підприємствах відрізняється за багатьма ознаками, в тому числі за структурою виробництва. Вид виробничої структури багато в чому визначають робочі місця, їх характер, розташування і призначення.Інструкція

 1. Мале підприємство має мінімальну кількість структурних підрозділів, а управлінський апарат незначний, тому структура такого виробництва мінімальна. Структура середнього або великого підприємства передбачає наявність основного підрозділу (цехів або дільниць), допоміжного, керуючого тощо в залежності від обсягу та напрямки продуктивної діяльності.
      
 2. Структура основного виробництва передбачає виділення і об’єднання за певними ознаками цехів або ділянок. Двома основними ознаками класифікації є спеціалізації з технології та предмету (випускається виробу). Залежно від цього розрізняють три типи структури основного виробництва: технологічна, предметна і змішана.
      
 3. Згідно технологічній структурі цеху або ділянки групуються за принципом однорідності використовуваних на них технологій. Як правило, окремої фазі виробництва відповідає певний підрозділ. На машинобудівних заводах виділяють ливарні, механічні, ковальські цехи, всередині яких діють кілька ділянок, наприклад, в рамках механічного виробництва працюють токарний, фрезерний ділянки і т.д.
      
 4. При предметної структурі виробництва цеху поділяються за видом виготовляються ними виробів (предметів) або їх складових. Наприклад, на автомобілебудівних заводах — цеху структуруються по виду випускаються ними частин машин: шасі, рам, мостів і пр.
      
 5. Змішана структура виробництва характерна для підприємств масового або серійного виробництва. При цьому типі структуризації за технологічним принципом будується заготівельне виробництво (наприклад, сталеливарний цех), а за предметним — випускаючі.
      
 6. До допоміжних підрозділів відносяться цехи або ділянки, які здійснюють поточний або плановий ремонт обладнання, служба транспорту. Приклади: інструментальний, модельний, транспортний і ін цеху. Допоміжні відділи формуються за тими ж принципами, що й основні: технологічний, предметний і змішаного типу.
      
 7. Організація управлінського апарату передбачає створення декількох рівнів керівництва. На великих підприємствах — 8-12 рівнів. Всі рівні ієрархічно взаємопов’язані, а структура керуючого підрозділу залежить від характеру виробництва, галузі роботи, масштабів виробництва, а також рівня технічного оснащення підприємства.