Як визначити ступінь окислення елемента

Як визначити ступінь окислення елемента

Ступінь окислювання елемента — це умовний заряд атомів хімічного елемента в з’єднанні, обчислений з припущення, що сполуки складаються тільки з іонів. Вони можуть мати позитивні, негативні, нульові значення. В металів ступеня окислення завжди позитивні, у неметалів можуть бути як позитивні, так і негативні. Це залежить від того, з яким атомом з’єднаний атом неметалла.

Інструкція

  1. При визначенні окислення необхідно знати, що вища ступінь окислення металу відповідає номеру групи періодичної системи, де знаходиться цей елемент. Але з цього правила є винятки.
  2. Також ступеня окислення неметалів при з’єднанні їх з атомами металів завжди негативні, а при з’єднанні з атомами неметалів-то можуть бути і негативними, і позитивними. Вищу негативну ступінь окислення неметалів можна знайти, вирахувавши з 8 номер групи, в якій знаходиться цей елемент. Вища позитивна дорівнює числу електронів на зовнішньому шарі (число електронів відповідає номеру групи).
  3. Ступінь окислювання простого речовини, незалежно від того, метал це чи неметал, завжди дорівнює нулю. У молекулах алгебраїчна сума цих ступенів елементів з урахуванням числа їх атомів дорівнює нулю.
  4. Щоб легко визначити ступінь будь-якого елемента в з’єднанні, необхідно також пам’ятати, що водень має у з’єднаннях ступінь окислення (+1). Виключаючи гідриди (з’єднання водню з металами головної підгрупи першої-другої груп, ступінь окислення -1, наприклад Na + H-); кисень має (-2), за винятком з’єднання кисню з фтором O +2 F-2 і в перекису (Н2О2 — ступінь окислювання кисню (-1); фтор має (-1).
  5. Наприклад, слід визначити ступеня окислення елементів у молекулі калію двухромовокіслого (біхромату калію), формула якого K2Cr2O7.

    У двох хімічних елементів калію і кисню вони постійні і дорівнюють відповідно +1 і -2. Число ступенів окислення у кисню дорівнює (-2) • 7 = (-14), у калію (+1) • 2 = (+2). Число позитивних дорівнює числу негативних. Отже (-14) + (+2) = (-12). Значить у атома хрому число позитивних ступенів дорівнює 12, але атомів 2, значить, на один атом доводиться (+12): 2 = (+6), запишіть ступеня окислення над елементами: до +12 Cr +6 2O-2 7.