Як визначити суму акцизів

Як визначити суму акцизів

Порядок сплати та обчислення акцизу передбачає визначення суми податку при проведенні операцій з підакцизною продукцією, а також включення в ціну товару сум податку. Механізм побудований таким чином, що кожен фінансовий суб’єкт, який бере участь в обіг підакцизних товарів, проводить розрахунок суми акцизу, спрямованої на оплату до бюджету, і в разі реалізації перекладає наступного контрагенту тягар акцизного оподаткування аж до кінцевого споживача.

Інструкція

 1. Платник самостійно визначає суму акцизу, яка виділяється окремим рядком у регістрах бухгалтерського обліку і розрахункових документах.
 2. Для визначення суми акцизу по продукції, для якої встановлені специфічні ставки акцизів, використовуйте наступну формулу:

  С = О х А, де А — ставка акцизу; О — об’єкт обкладення в натуральному вираженні.
 3. При використанні придбаного підакцизної сировини для виготовлення підакцизного товару розрахунок здійснюється за формулою:

  С1 = С — З, де З — сума акцизу, раніше сплачена при придбанні використаного (списаного на собівартість виготовлення підакцизного товару) сировини, яка підлягає заліку; С1 — сума акцизу по підакцизним товарам, при виготовленні якого використовувався придбане підакцизної сировину.
 4. Для визначення суми акцизу по продукції, для якої встановлені адвалерні ставки акцизів, розрахуйте наступним чином:

  С = О х А / 100%, де А — ставка акцизу у%; О — об’єкт обкладення у вартісному вираженні.
 5. При використанні придбаного підакцизної сировини для виготовлення підакцизного товару, розрахуйте за формулою:

  С2 = С — З, де З — сума акцизу, раніше сплачена під час придбання використаного (списаного на собівартість виготовлення підакцизного товару) сировини, яка підлягає заліку; С2 — сума акцизу по підакцизним товарам, при виготовленні якого використовувався придбане підакцизної сировину.
 6. Також сума акцизів визначається із суми коштів, які отримані організацією за реалізовані і вироблені підакцизні товари у формі фінансової допомоги. При поповненні фондів спеціального призначення, та у випадках розрахунку акцизу від ринкової ціни визначте суму акцизу за формулою:

  С = Н х А / (100% + А), де С — сума акцизу, А — ставка акцизу у%; Н — сума отриманих коштів, або ринкова ціна з урахуванням акцизу, але без урахування ПДВ, або вартість опціону.
 7. Загальну суму акцизу визначте складанням всіх сум акцизу за кожним окремим типом підакцизних товарів, що оподатковуються за індивідуальним акцизним ставкам за наслідками податкового періоду по всіх підакцизних операціями.