Як визначити темп інфляції

Як визначити темп інфляції

Інфляція являє собою збільшення загального рівня цін, яке супроводжується знеціненням грошової одиниці. У цьому випадку сутністю інфляції є дисбаланс, який виходить між сукупними показниками (попитом і пропозицією), що складається на всіх ринках одночасно (на товарному, грошовому, а також ринку ресурсів). Цей дисбаланс може виявлятися у досить різних формах.

Інструкція

  1. У ринковій економіці, тобто в умовах відносної гнучкості, а також мобільності цінового сигналу, перевищення попиту над пропозицією виражається в збільшенні загального рівня цін — це відкрита форма інфляції. Відкрита інфляція, як правило, вимірюється в темпах приросту за рік рівня цін і підраховується у відсотках.
  2. Для того, щоб розрахувати темп інфляції, необхідно різницю між рівнем цін даного року і рівнем цін попереднього року розділити на ціну і помножити на 100%.
  3. Як показник рівня ціни використовується дефлятор ВВП, проте також можна використовувати індекс промислових цін і індекс споживчих цін.
  4. Інфляція виявлятися може по-різному. При цьому за темпами розрізняють помірну (повзучу) інфляцію, галопуючу і гіперінфляцію, які в усіх країнах з добре розвиненою ринковою економікою визначаються за певними критеріями.
  5. Помірною (або повзучої) називається тільки та інфляція, яка володіє темпом до 10% на рік. У цьому випадку вважається, що це низький темп інфляції, коли знецінення грошей настільки є незначним, що угоди укладаються лише в номінальних цінах.
  6. Галопуюча інфляція обмежена наступними рамками: від 10% до 100% на рік. У даній ситуації гроші знецінюються досить швидко, а в якості ціни для угод використовують або стійку валюту, або в цінах враховуються всі очікувані темпи інфляції прямо на момент платежу. Таким чином, угоди (контракти) починають індексуватися.
  7. Гіперінфляція в розвинених країнах визначається темпами, які понад 100% на рік. У цьому випадку знецінення грошових коштів відбувається дуже стрімко, ціни можуть перераховуватися щоденно, а іноді навіть по кілька разів за день. Гіперінфляція руйнує банківську систему, викликає «втеча від грошей» і паралізує як саме виробництво, так і сам механізм ринку. При цьому очікування гіперінфляції створює досить панічні настрої в бізнесі.