Як визначити темп приросту

Як визначити темп приросту

Темп приросту відноситься до динамічних показників, які використовуються в статистичному аналізі для характеристики інтенсивності розвитку і зміни в часі. Цей показник є відносним і виходить в результаті порівняння зміни рівнів розвитку між собою абсолютного приросту і темпу зростання.

Інструкція

 1. Як правило, для статистичного аналізу використовується порівняння декількох послідовних рівнів. Залежно від того, з яким показником вони порівнюються, проводиться диференціація на базисні і ланцюгові показники. Якщо порівняння відбувається з якимось постійним базовим показником, то рівень називається базисним, якщо порівняння йде з попереднім періодом, то такий рівень називається ланцюговим. Таким чином, базисний показник характеризує підсумковий результат динамічної зміни від базисного до підсумкового рівня, ланцюгової — рівень зміни за кілька періодів в межах досліджуваного проміжку часу. Але сума ланцюгових змін у підсумку становить зміни базисного рівня.
 2. Розрахуйте абсолютний приріст базисний (АПБ) за формулою:

  АПБ = Yi — Yo, де:

  Yi — рівень порівнюваного періоду, Yo — рівень періоду, прийнятого за базис.

  Абсолютний приріст ланцюгової, який ще називають швидкістю росту (АПЦ), розрахуйте за формулою:

  АПЦ = Yi — Yi-1, де

  Yi-1-рівень попереднього періоду.
 3. Визначте коефіцієнт зростання K, він характеризує відносну швидкість зміни досліджуваних показників ряду і визначається як відношення даного рівня до базисного рівня або до попереднього.

  Базисний коефіцієнт зростання (Кб) дорівнює:

  Кб = Yi / Yo.

  Ланцюговий коефіцієнт зростання (Кц) дорівнює:

  Кц = Yi / Yi-1.

  Щоб знайти темп зростання (Тр), висловіть коефіцієнт зростання у відсотках:

  Тр = К * 100%.
 4. Показник темп приросту (Тп) визначте як відношення абсолютного приросту на досліджуваному даному рівні до базисного або попереднього.

  Базисний темп приросту (ТПБ) буде дорівнює:

  ТПБ = ((Yi — Yo) / Yo) * 100%.

  Ланцюговий темп приросту визначте за формулою:

  ТПЦ = ((Yi — Yi-1) / Yi-1) * 100%.
 5. Темп приросту також можна визначити як різницю між коефіцієнтом зростання і одиницею або як різниця між темпом росту і 100%:

  Тп = К-1

  або:

  Тп = Тр — 100%