Як визначити термін амортизації


 

Практично кожна організація при здійсненні фінансово-господарської діяльності використовує основні засоби та / або нематеріальні активи, вартість яких погашається шляхом нарахування амортизації. Для визначення сум амортизаційних відрахувань, що підлягають щомісячному відображенню в складі витрат організації, слід правильно визначити не тільки первісну вартість вводиться в експлуатацію основного засобу, але й термін його корисного використання. Термін, протягом якого об’єкт буде використовуватися для виконання цілей діяльності організації, визначається на дату його введення в експлуатацію, причому платник податків встановлює термін самостійно. Робити це слід виходячи із затвердженої Класифікації основних засобів.Інструкція

  1. Визначаючи термін придбаного об’єкта основних засобів, керуйтеся технічними умовами чи рекомендаціями виробників. Як правило, необхідну інформацію містить паспорт або технічний опис об’єкта.
  2. Визначаючи строк корисного використання старого об’єкта, при лінійному методі ви маєте право визначити для них норму амортизації з урахуванням строку корисного використання, зменшеного на кількість місяців (років) експлуатації даного майна попередніми власниками. Причому цей об’єкт ви зобов’язані відобразити в складі тієї амортизаційної групи, в яку він був включений попереднім власником. Якщо ви застосовуєте амортизаційну премію, то до обліку приймається об’єкт за його первісної вартості за вирахуванням амортизаційних премій.
  3. Якщо у колишнього власника немає відомостей про амортизаційної групі об’єкта, то ви самостійно визначаєте норму амортизації з урахуванням строку корисного використання скоригованого на період його використання попереднім власником.
  4. Якщо строк фактичного використання основних засобів попереднім власником дорівнює або перевищує термін його використання, встановленого Класифікатором, то ви самостійно визначаєте термін його корисного використання з урахуванням вимог технічного опису об’єкта, техніки безпеки та інших вимог. При цьому враховуйте термін його можливого використання в подальшій діяльності організації (здатність приносити дохід і технічні характеристики).
  5. Строк корисного використання нематеріальних активів визначайте виходячи з терміну дії патенту, свідоцтва, а також з умов відповідних договорів. Якщо визначити термін неможливо, то норми амортизації встановлюйте в розрахунку строку корисного використання рівний 10 рокам.