Як визначити термін окупності інвестицій

Як визначити термін окупності інвестицій

Для оцінки економічної ефективності інвестицій, передбачуваних при купівлі діючого підприємства або розширенні існуючого бізнесу, доводиться враховувати безліч показників. Одним з таких параметрів є термін окупності вкладень, тобто період часу, за який інвестиційні витрати будуть повністю відшкодовані.

Інструкція

 1. Розгляньте формулу, яка допоможе вам правильно вирахувати термін повернення інвестованих коштів. Вона включає в себе термін окупності, число років, що передують року окупності, невідшкодовану вартість на початок року окупності, приплив готівкових коштів за рік окупності проекту:

  T = T ‘+ S / N; де

  T — термін окупності інвестиційного проекту;

  T ‘- кількість років, що передують року окупності;

  S — невідшкодована вартість на початок року окупності;

  N — розмір готівки за рік окупності проекту.
 2. Розгляньте як приклад спосіб розрахунку терміну окупності на прикладі гіпотетичного інвестиційного проекту. Припустимо, даний проект потребує вкладень у розмірі 10000 умовних грошових одиниць. В якості прогнозу доходів по роках планується наступна послідовність показників: перший рік — 2000 умовних грошових одиниць, другий рік — 5000 одиниць; третій рік — 6000 одиниць; четвертий рік — 8000 одиниць; за підсумками п’ятого року дохід складе 9000 умовних грошових одиниць. Ставку дисконту приймаємо рівною 15 відсоткам.
 3. Застосуйте методику оцінки, що базується на тимчасових характеристиках грошового потоку. Якщо ви використовуєте простий статистичний метод, то в розглянутому прикладі інвестиції окупилися б за два з половиною роки. Однак спрощені обчислення не враховують норму доходу від інвестицій в конкретній сфері виробництва. Тому доведеться внести корективи в розрахунок окупності.
 4. Проведіть розрахунок дисконтованого потоку доходів з даного інвестиційного проекту. При цьому враховуйте період, коли виникають доходи і ставку дисконту, яка становить 15%.
 5. Обчисліть, яким буде накопичений грошовий потік. Він складається з простої суми витрат і потоку доходів по проекту.
 6. Розрахуйте дисконтований грошовий потік до отримання величини з позитивним статусом.
 7. За наведеною на кроці 1 формулою розрахуйте термін окупності інвестицій. Ви побачите, що для реального відшкодування інвестицій за проектом з урахуванням тимчасового чинника знадобиться більше трьох років, тобто істотно більше, ніж виходить при розрахунках з використанням простого статистичного методу обчислень.

Корисні поради

Додаткове джерело:

«Економічна оцінка інвестицій», І.Г. Кукукіна, Т.Б. Малкова, 2011.