Як визначити термін окупності проекту

Як визначити термін окупності проекту

При покупці готового бізнесу або підготовки інвестиційного проекту доводиться розглядати ряд показників, що відображають економічну ефективність вкладень. Одним з принципово важливих параметрів проекту є термін його окупності, тобто очікувана кількість років, потрібних для повного відшкодування інвестиційних витрат.

Інструкція

 1. Ознайомтеся з формулою розрахунку терміну окупності проекту:

  Т (ок) = Т1 + С / Н;

  де:

  Т (ок) — термін окупності;

  Т1 — число років, що передують року окупності;

  С — невідшкодована вартість (на початок року окупності проекту);

  Н — приплив готівки за рік окупності.
 2. Для кращого розуміння вивчіть методику розрахунку терміну окупності на прикладі. Припустимо, що інвестиційний проект «Альфа» вимагає інвестицій у розмірі 1000 умовних одиниць. Прогноз потоку доходів наступний: 1 рік — 200 у.о., 2 рік — 500 у.о., 3 рік — 600 у.о., 4 рік — 800 у.о., 5 рік — 900 у.о. Ставка дисконту становить 15%.
 3. Використовуйте методику розрахунку, засновану на тимчасовій оцінці грошового потоку. Справа в тому, що простий статичний підхід вказує на те, що наведений як приклад проект окупиться за 2 роки 6 місяців. Але цей термін не враховує норму доходу для інвестицій в конкретній обраній сфері, а тому не може вірно відобразити тимчасові параметри окупності.
 4. Розрахуйте дисконтований грошовий потік доходів за описаним проекту. Виходите при цьому з ставки дисконту і періоду, коли виникають доходи.
 5. Розрахуйте накопичений грошовий потік, який буде складати просту суму витрат і потоку доходів по інвестиційному проекту.
 6. Накопичений дисконтований грошовий потік розрахуйте до отримання першої величини з позитивним статусом.
 7. Визначте термін окупності за наведеною вище формулою.

  Т (ок) = 3 + 54/458 = 3,1 року.

  Іншими словами, для реального відшкодування суми інвестиційних витрат з урахуванням фактора часу знадобиться істотно більший термін, ніж ми отримали при розрахунках спрощеним методом.

Зверніть увагу

Період окупності рекомендується розраховувати за проектами, що фінансуються за рахунок довгострокових зобов’язань. Результат розрахунків терміну окупності не повинен бути меншим, ніж складає період користування позиковими засобами, що встановлений кредитним договором.