Як визначити тип фінансової стійкості


 

В ході аналізу діяльності підприємства використовується таке поняття, як тип фінансової стійкості. Він визначається на підставі співвідношення різних показників оборотних коштів, матеріально-виробничих запасів і джерел їх формування. В результаті визначається фінансова стабільність компанії та шляхи вирішення проблем.Інструкція

  1. Проаналізуйте бухгалтерський баланс підприємства, дані якого знадобляться при розрахунку деяких показників, що визначають тип фінансової стійкості підприємства. Розрахунок ведеться для визначення забезпеченості компанії джерелами формування витрат і запасів.
  2. Визначте величину власних оборотних коштів (ВОК), що дорівнює різниці власного капіталу та необоротних активів. Для цього необхідно звернутися до бухгалтерського балансу і підсумувати рядки 490 і 640, після чого відняти значення рядка 190. Величина запасів і витрат (З) визначається рядками 210-217. Довгострокові позикові джерела (ДП) відображаються у рядку 590, а короткострокові (КП) — у рядку 610.
  3. Розрахуйте три показники, які показують забезпеченість запасів і витрат джерелами їх формування. Визначте недолік або надлишок власних оборотних коштів (ФС), що дорівнює різниці СОС і З. Показник ФД визначає недолік або надлишок у власних і довгострокових позикових джерелах для формування запасів і витрат. Він дорівнює сумі СОС і ДП за вирахуванням З. Остання величина ФО дорівнює сумі СОС, ДП і КП за вирахуванням З і встановлює величину нестачі або надлишку по загальній сумі основних джерел формування запасів і витрат.
  4. Встановіть тип фінансової стійкості підприємства на підставі показників ФС, ФД та ФО. Якщо дані величини більше нуля, то компанія вважається абсолютно стійкою. Якщо тільки ФС менше нуля, то фінансова стійкість вважається нормальною. Нестійке положення характеризується недоліком ФС і ФД і говорить про порушення платоспроможності компанії. Підприємство знаходиться в кризовому фінансовому стані, якщо всі три показника негативні. Фірма при цьому залежна від позикових джерел фінансування.