Як визначити тип слова

Як визначити тип слова

Всі слова, що існують у тій чи іншій мові, можна розділити на кілька груп. Це важливо при визначенні як значення, так і граматичних функцій слова. Віднісши його до певного типу, ви можете видозмінювати його відповідно до правил, навіть якщо воно вам раніше не зустрічалося. Типами елементів словникового складу мови займається лексикологія.

Вам знадобиться

- Текст;
- Словник.

Інструкція

  1. Виберіть слово, тип якого ви хочете визначити. Приналежність його до тієї чи іншої частини мови поки не грає ролі, як і форма, і функція його в реченні. Це може бути абсолютно будь-яке слово. Якщо воно не зазначено в завданні, випишіть перше-ліпше. Визначте, чи називає воно предмет, якість, дія чи ні. За цим параметром всі слова діляться на знаменні, займенникові, числівники, службові та вигукові. До першого типу відносяться іменники, прикметники, дієслова і прислівники. Саме вони позначають назви предметів, якостей і дій. Другий тип слів, у яких є функція називання — займенниковий. Здатність називати відсутній у числівника, междометного та службового типів. Це порівняно невеликі групи слів, але вони є в кожній мові.
  2. Визначте, чи здатне задане слово виражати поняття. Ця функція є у словникових одиниць знаменної типу, адже саме вони і формують понятійний ряд будь-якої мови. Проте будь-яке число теж відноситься до розряду понять, а відповідно, числівник теж несе в собі цю функцію. Є вона і у службових слів, а ось у займенників і вигуків — відсутня.
  3. Розгляньте, як буде себе вести слово, якщо воно виявиться в реченні. Чи може воно бути членом речення? Ним може бути будь-яке слово знаменної типу. Але ця можливість є і у займенники, а також у числівника. А от службові слова відіграють допоміжну роль, ні підметом, ні присудком, ні другорядними членами речення вони бути не можуть, як і вигуки.
  4. Для зручності можна скласти табличку з чотирьох стовпців шести рядків. У верхньому рядку назвіть відповідні стовпці «Типи слів», «Називання», «Поняття» і «Чи здатне бути членом пропозиції». У першому лівому стовпчику запишіть назви типів слів, їх всього п’ять. Визначте, якими функціями володіє задане слово, а яких у нього немає. У відповідних графа поставте плюси і мінуси. Якщо в усіх трьох графах стоять плюси, то це знаменний тип. У местоименного плюси будуть стояти в першому і третьому стовпцях, у числівників — у другій і в третій. Службові слова можуть тільки виражати поняття, тобто мають один плюс у другій графі. Навпаки вигуків у всіх трьох стовпцях будуть стояти мінуси.