Як визначити валентність хімічних елементів

Як визначити валентність хімічних елементів

Валентність хімічного елемента — це здатність атома приєднувати або заміщувати певне число інших атомів або атомних груп з утворенням хімічного зв’язку. Потрібно пам’ятати, що деякі атоми одного і того ж хімічного елемента можуть мати різну валентність в різних з’єднаннях.

Вам знадобиться

таблиця Менделєєва

Інструкція

  1. Водень і кисень прийнято вважати одновалентним і двовалентних елементами відповідно. Мірою валентності є число атомів водню або кисню, які елемент приєднує для утворення гідриду чи оксиду.

    Нехай X — елемент, валентність якого потрібно визначити. Тоді XHn — гідрид цього елемента, а XmOn — його оксид.

    Приклад: формула аміаку — NH3, тут у азоту валентність 3. Натрій одновалентен в з’єднанні Na2O.
  2. Для визначення валентності елемента потрібно помножити кількість атомів водню або кисню в з’єднанні на валентність водню і кисню відповідно, а потім розділити на число атомів хімічного елемента, валентність якого знаходиться.
  3. Валентність елемента може бути визначена і по інших атомів з відомою валентністю. У різних з’єднаннях атоми одного і того ж елемента можуть проявляти різні валентності. Наприклад, сірка двовалентне у з’єднаннях H2S і CuS, четирехвалентних в з’єднаннях SO2 і SF4, шестивалентного в з’єднаннях SO3 і SF6.
  4. Максимальну валентність елемента вважають рівною числу електронів у зовнішній електронній оболонці атома. Максимальна валентність елементів однієї і тієї ж групи періодичної системи зазвичай відповідає її порядковому номеру. Наприклад, максимальна валентність атома вуглецю С повинна бути рівною 4.