Як визначити валовий внутрішній продукт

Як визначити валовий внутрішній продукт

ВВП — один з основних показників макроекономіки. Використовується в якості одного з елементів Системи Національних Рахунків при аналізі економічних можливостей країни щодо задоволення матеріальних потреб населення.

Інструкція

  1. Валовий внутрішній продукт (ВВП) — економічна характеристика обсягу виробництва товарів і послуг, випущених у країні за минулий рік. Цей показник кількісно дорівнює ринковій вартості сукупності товарів і послуг, вироблених в країні і спрямованих на задоволення матеріальних потреб її громадян.
  2. ВВП відрізняється від ВНП (валового національного продукту) тим, що показує тільки рівень виробництва в масштабах країни, виключаючи експортовані товари.
  3. У ВВП включається тільки вартість кінцевих товарів, тобто продуктів, який не будуть піддаватися подальшій переробці або перепродажу. Це робиться для того, щоб не допустити подвійного обліку однієї і тієї ж продукції, наприклад, автомобіля і частин, з яких він складається, або хліба і борошна, яка входить в його рецептуру.
  4. Ринкова вартість сукупності товарів і послуг передбачає вчинення офіційних фінансових операцій, тобто по цих товарах була здійснена зареєстрована купівля-продаж. ВВП вимірюється в грошовому вираженні.
  5. Існує три способи підрахунку ВВП: за видатками, за доходами і за доданою вартістю. Метод розрахунку за видатками на увазі підсумовування витрат населення на споживання продукції, витрат підприємств на її виробництво (закупівля верстатів, сировини, оренда приміщення тощо), державних витрат на товари та послуги і витрат на чистий експорт.
  6. За методом розрахунку за доходами ВВП дорівнює сумі величин заробітної плати, орендних внесків, платежів за відсотками, доходами підприємств, вартості амортизаційних витрат, суму непрямих податків (тобто податків за винятком субсидій) і пр. Існує взаємозв’язок між ВВП і ВНП з цього методу розрахунку. У ВВП включаються доходи громадян тільки на території держави, а в ВНП — всі доходи громадян, враховуючи закордонні. Таким чином, якщо ВНП перевищує ВВП, то закордонні доходи жителів даної держави перевищують доходи іноземців у цій країні.
  7. Метод розрахунку ВВП за доданою вартістю передбачає облік лише додаткової вартості товарів і послуг. У цьому випадку ВВП дорівнює сумі прибутків виробляють компаній за мінусом витрат на виготовлення продукції.

Зверніть увагу

Найчастіше використовуються методи розрахунку ВВП за видатками та за доданою вартістю.