Як визначити валюту балансу

Як визначити валюту балансу

Визначення валюти балансу дозволяє дати характеристику обсягом економічних зобов’язань підприємства, які виникли на звітну дату. Даний показник є грошовим вираженням фінансового та майнового стану компанії і визначається на підставі бухгалтерського балансу.

Інструкція

  1. Внесіть дані в бухгалтерський баланс, керуючись рахунками бухгалтерського обліку. Для оформлення показників бере різниця між відповідними рахунками на початок і кінець звітного періоду, за вирахуванням амортизаційних відрахувань, якщо такі мали місце бути. Якщо сальдо позитивне, то величина вноситься в кредит таблиці, а якщо від’ємне, то в дебет.
  2. Заповніть активну частину бухгалтерського балансу. Розділ 1 «Внеобооротние активи» містить інформацію про залишки всіх активів підприємства, які володіють тривалістю використання більше одного року, серед яких основні засоби, нематеріальні активи та інші довгострокові показники.
  3. Розрахуйте загальний підсумок по цьому розділу і внесіть в рядку 190 бухгалтерського балансу. В розділ 2 «Оборотні активи» внесіть сальдо за активами, які були продані, спожиті або звернені в гроші протягом року. До них відносять: рахунки дебіторів, витрати майбутніх періодів, товарно-матеріальні засоби та інше. Підсумок по ньому вноситься в рядок 290. Після цього підсумовуються рядки 190 і 290 і вноситься значення в рядок 300.
  4. Обчисліть і внесіть дані в пасивну частина бухгалтерського балансу. Для цього заповнюється: розділ 1 «Капітал і резерви» з відповідними значеннями за нерозподіленого прибутку, статутного і резервного капіталу та інше; розділ 2 «Довгострокові зобов’язання» і розділ 3 «Короткострокові зобов’язання», які характеризують кредити, позики та інші борги підприємства. Підбийте підсумки відповідні рядки в 490, 590 і 690. Підсумок по пасиву внесіть у рядок 700.
  5. Порівняйте значення рядка 300 і рядка 700. Якщо вони рівні, то баланс складений правильно і дана величина визнається його валютою. В іншому випадку перевірте заново всі рядки звітності для виявлення помилки або неточності.