Як визначити вартість бізнесу

Як визначити вартість бізнесу

Оцінка реальної вартості бізнесу може знадобитися в різних ситуаціях: при залученні інвестицій, купівлі-продажу бізнесу, складанні бізнес-плану подальшого розвитку і так далі. Визначальною при проведенні процедури оцінки вартості бізнесу є вартість активів компанії.

Вам знадобиться

- Дані про активи компанії (фінансові вкладення, нерухомості, обладнання, складські запаси, нематеріальних активах);
- Дані про ефективність і доходи об’єкта бізнесу за можливо більший період часу.

Інструкція

 1. Вартість бізнесу є віддзеркаленням результатів його діяльності. Розрахунок вартості необхідний для прийняття вірних рішень щодо майбутнього розвитку підприємства, а також при вирішенні питань купівлі-продажу прав власника або інвестування даного об’єкту бізнесу.
 2. Оцінку вартості бізнесу проводите в кілька етапів. Зберіть інформацію про об’єкт оцінки, спираючись на документальне підтвердження всіх зібраних даних. Проведіть аналіз того сектора ринку, до якого належить даний бізнес, розгляньте аналогічні майнові комплекси.
 3. Проведіть розрахунки згідно з основними підходами щодо оцінки бізнесу. Наприклад, для оцінки бізнесу, як приносить прибуток, використовуйте три основні підходи: дохідний, витратний та порівняльний. Узгодьте результати, отримані при проведенні розрахунків за різними методами.
 4. При проведенні оціночної експертизи враховуйте вартість всіх активів компанії:

  - Фінансових вкладень;

  - Нерухомого майна;

  - Устаткування;

  - Складських запасів;

  - Нематеріальних активів.
 5. Оскільки бізнес — товар інвестиційний, так як витрати і доходи рознесені в часі, для визначення реальної вартості бізнесу візьміть до уваги дані за можливо більш тривалий період часу і оцініть окремо:

  - Ефективність роботи бізнесу;

  - Були, справжні і плановані доходи;

  - Перспективи розвитку;

  - Рівень конкуренції в даному секторі бізнесу.
 6. Як фактори, що визначають ринкову вартість, враховуйте:

  - Поточну та майбутню прибуток, витрати на створення на сучасному етапі аналогічного бізнесу (ті ж матеріальні та нематеріальні активи та позиція на ринку);

  - Співвідношення пропозиції і попиту на майнові комплекси;

  - Подібні оцінюваному бізнесу, час отримання доходів, а також ліквідність активів.
 7. Якщо метою проведення оцінки бізнесу є вчинення певних правових дій з об’єктом бізнесу, передбачте залучення до співпраці незалежного оцінювача, який має відповідну ліцензію, оскільки буде необхідно офіційний висновок про вартість компанії.

Зверніть увагу

Якщо результати проведеної оцінки досить оформити у вигляді ув’язнення, а не офіційного звіту про оцінку, то для скорочення витрат на проведену оцінку при складанні завдання оцінювача визначте конкретно окремі процедури з пакету законодавчо обов’язкових.

Корисні поради

Для російських умов найбільш актуальними методами дохідного підходу є метод капіталізації доходу та дисконтування потоків.