Як визначити вартість чистих активів

Як визначити вартість чистих активів

Чисті активи — один з показників фінансової стійкості підприємства, його платоспроможності. Чим вище вартість чистих активів, тим більш надійна компанія в плані інвестування в неї коштів інших компаній чи приватних інвесторів.

Інструкція

 1. Розмір чистих активів компанії — показник її здатності виконувати свої зобов’язання і виплачувати дивіденди. Фактично це величина її капіталу за вирахуванням всіх боргових зобов’язань. Вартість чистих активів розраховується за даними бухгалтерського балансу за кожний звітний період, і дозволяє стежити за динамікою розвитку фірми як її фінансовим підрозділам, так і зацікавленим інвесторам і партнерам.
 2. Отже, що ж входить у поняття «чисті активи»? Без урахування боргових зобов’язань підсумовуються всі активи компанії, а саме величини її балансового майна. Однак у розрахунку беруть участь не всі активи: віднімається вартість власних акцій компаній, які були викуплені у акціонерів, а також не враховується сума заборгованостей засновників статутного капіталу щодо внесення чергового внеску.
 3. Із суми пасивів (боргових зобов’язань) слід виключати дані пунктів «Резерви по сумнівних боргах» і «Доходи майбутніх періодів» бухгалтерського балансу.
 4. Таким чином, загальна формула розрахунку вартості чистих активів компанії виглядає наступним чином:

  Чисті активи = (Розділ I + Розділ II — ЗСА — зук) — (Розділ IV + Розділ V — ДБП), де:

  • Розділ I — сумарний підсумок по Розділу I бухгалтерського балансу «Необоротні активи»;

  • Розділ II — сумарний підсумок по Розділу II бухгалтерського балансу «Оборотні активи»;

  • ЗСА — сума витрат компанії на викуп власних акцій для їх анулювання або перепродажу;

  • зук — сума заборгованостей засновників статутного капіталу за внесками;

  • Розділ IV — сумарний підсумок до Розділу IV бухгалтерського балансу «Довгострокові зобов’язання»;

  • Розділ V — сумарний підсумок до Розділу IV бухгалтерського балансу «Поточні зобов’язання»;

  • ДБП — доходи майбутніх періодів.
 5. Ця формула універсальна для різних форм компаній: акціонерного товариства, страхової організації, кредитної організації, товариства з обмеженою відповідальністю, інвестиційного або пайового фонду і т.д. Однак існують відмінності, наприклад, в терміни подання звітності: акціонерні товариства зобов’язані надавати показник вартості чистих активів у кінці кожного кварталу, товариства з обмеженою відповідальністю — року.