Як визначити вартість виробленої продукції


 

Питання визначення вартості продукції — наріжний камінь будь-якого бізнесу. Від цього розрахунку буде залежати розмір стартового капіталу, а також рівень конкурентоспроможності виробника. Відповідно, чим менше собівартість, тим більше коридор, в якому можна визначити ціну, і тим вищий прибуток.Інструкція

 1. Вартість кінцевого продукту складається з змінних, постійних витрат. При цьому потрібно правильно розподілити витрати на виробництво за видами продукції і розрахувати, який об’єм підприємство зможе успішно реалізувати. Чим більше об’єм, тим нижча собівартість, тому що розмір постійних витрат не змінюється. Але при цьому важливо і не перейти точку надвиробництва, щоб продукція не залежувалася, збільшуючи витрати на зберігання.
 2. Визначення змінних витрат

  До змінних відносять ті величини, розмір яких змінюється при зміні обсягу виробництва. У першу чергу це матеріали, відрядна заробітна плата. У змінні витрати можуть також входити витрати на транспортування, спожиту в процесі виробництва електроенергію, паливо і так далі.
      


 3. Визначення постійних витрат

  Постійні витрати не змінюються пропорційно обсягу випущеної продукції. До них відносять зарплату управлінського персоналу, орендну плату, амортизацію основних засобів та обладнання, торгові витрати. Якщо виробництво вимагає розширення, то при введенні нових виробничих потужностей збільшуються і постійні витрати.
      


 4. Розподіл постійних витрат

  Якщо підприємство випускає тільки один вид продукції, то тут і розподіляти буде нічого — всі витрати повинні вкладатися в його вартість. Але якщо асортимент широкий, то потрібно застосувати один з таких методів:
  - По відпрацьованому часу в годинах;
  - По виробничо площі;
  За часом роботи устаткування.

  Як приклад припустимо, що виробничий цикл продукту А займає 3:00, а продукту B — 4:00. Відповідно, якщо кількість А і B рівне, то на А потрібно віднести 3/7 обсягу постійних витрат, а на B — 4/7.
      


 5. Розрахунок обсягу виробленої продукції

  Як вже було сказано, чим вище обсяг товару, що випускається, тим нижча частка постійних витрат в ньому. Крім попиту і виробничих потужностей обмежувальними факторами також може бути доступність матеріалів, фінансів, трудових ресурсів. Знайшовши оптимальний обсяг випуску, ви зможете розподілити постійні витрати і порахувати точну вартість одиниці продукту.