Як визначити величину національного доходу


 

Макроекономічні показники характеризують загальну фінансову ситуацію в країні, служать для аналізу її майбутніх можливостей і підбиття підсумків. Щоб визначити величину національного доходу, потрібно підсумувати отримані доходи всіх громадян.


Інструкція

 1. Для типізації основних економічних показників держав була утворена Система національних рахунків. Це дозволило зіставити дані по різних країнах і виявити певні макроекономічні закономірності і взаємозв’язку. Усі показники системи пов’язані між собою і розраховуються за певними методиками. Наприклад, визначити величину національного доходу можна двома способами.
    
 2. Національний дохід держави являє собою різницю між величинами валового національного продукту, суми амортизації основних засобів і непрямих податків:
  НД = ВНП — АМ — КН.
    
 3. Валовий національний продукт складається з первинних доходів резидентів, отриманих не тільки від виробничої діяльності всередині країни, а й за її межами. Вважається, що невиробнича діяльність, тобто послуги, не входить в це поняття.
    
 4. Сума амортизації АМ — це сукупність витрат, спрямованих на зменшення або усунення зносу основних засобів підприємств, як фізичного (зниження якості, втрата властивостей матеріалів), так і моральної (старіння обладнання, зміна виробничих технологій і т.д.). Різниця між числом ВНП і величиною АМ називається чистим національним доходом.
    
 5. Непрямі податки на бізнес — це податкові виплати, які виражаються в надбавці до ціни на товар. Таким чином, їх платником є ​​не підприємець, а споживач, а сума йде в бюджет держави, тому у формулі фігурує зі знаком мінус.
    
 6. Другий метод визначення національного доходу — підсумовування всіх доходів громадян країни, отриманих у звітному періоді. У цю величину входять: заробітна плата, прибуток від промислової і торгової діяльності, отримання відсотків за вкладами і земельна рента.
    
 7. Національний дохід — важлива складова системи міжнародних рахунків. Цей показник характеризує економічний розвиток країни і фінансове становище її громадян. На відміну від ВВП і ВНП, він не є показником виробництва.