Як визначити вид діяльності

Як визначити вид діяльності

Кожному, хто планує розпочати бізнес у формі індивідуального підприємця чи організації, необхідно правильно визначити вид діяльності з державного класифікатора, щоб уникнути проблем при перевірках і при цьому не «переплачувати» податки. Звернемося до Класифікація видів економічної діяльності — КВЕД.

Інструкція

  1. Згідно КВЕД, економічна діяльність — це об’єднання ресурсів (виробничих, людських і т.д.) у процес для виконання робіт, продукції або надання послуг. КВЕД містить перелік видів економічної діяльності, класифікований ієрархічним способом.
  2. Код виду економічної діяльності складається з цифр. Він може включати в себе від двох до шести цифр. Перші дві цифри позначають клас, до якого належить той чи інший вид економічної діяльності, третя цифра — підклас, четверта — групу, п’ята — підгрупу, а шоста — сам вигляд. Між другою і третьою цифрою, а також між четвертою та п’ятою ставиться крапка. Класи видів діяльності об’єднані в підрозділи, а підрозділи, відповідно, в розділи, які позначаються латинськими прописними буквами.
  3. КВЕД включає в себе обов’язкове Додаток А, в якому містяться описи всіх видів економічної діяльності. Як же визначити свій вид діяльності? Наведемо приклад. Припустимо, ви відкрили кав’ярню. У Додатку А міститься розділ H і підрозділ HA — «Готелі та ресторани». У цьому підрозділі міститься клас 55, що включає в себе крім іншого, надання готової кулінарної продукції та напоїв для споживання на місці. Підклас 55.3 називається «Діяльність ресторанів» і містить групу 55.30 — «Діяльність ресторанів і кафе». До неї входить «виготовлення, реалізація та організація споживання кулінарної продукції, продаж продуктів на місці». Отже, ваш вид діяльності має код 55.30.
  4. Коди КВЕД можна отримати в податковій інспекції після реєстрації вашого бізнесу у вигляді інформаційного листа. Реєструвати свій вид діяльності необхідно в органах статистики вашого міста. Допускається мати кілька кодів КВЕД, один з них повинен бути основним.