Як визначити вид економічної діяльності


 

До 2003 року види економічної діяльності визначалися загальносоюзних класифікаторів галузей народного господарства або ЗКГНГ. З 1 січня 2003 року був введений КВЕД — Класифікація видів економічної діяльності (затверджений за Постановою Держстандарту Росії від 6 листопада 2001 р. N 454-ст.). Найчастіше до КВЕД доводиться звертатися підприємцям, які обрали той чи інший вид бізнесу.Інструкція

  1. Щоб визначити вид економічної діяльності господарюючого суб’єкта (будь то підприємство-ТОВ або ІП), зверніться до офіційного тексту КВЕД. Він розміщений на багатьох сайтах, наприклад, на інформаційно-правовому порталі правової системи «Гарант».
  2. Уточніть для себе: в основу унікального довідника покладено Європейські види економічної діяльності та ієрархічний метод класифікації. В ОКВЕД передбачено групування видів діяльності детально — з включенням по окремих позиціях п’ятизначних і шестизначних кодів.
  3. Для безпомилкового вибору коду виду діяльності вам, як майбутньому підприємцю, потрібно вдумливо вивчити всі розділи Класифікатора, пояснення до нього і зрозуміти логіку документа.
  4. Позначте: кодування йде з послідовним наростанням цифрових знаків коду — від двох до шести (розділ — клас — підклас — група — підгрупа — вид).
      
  5. Класифікатор КВЕД має укрупнені розділи, такі, як, наприклад, «Сільське господарство, мисливство та лісове господарство», «Текстильне і швейне виробництво», «Виробництво машин та устаткування», «Освіта» та ін Вибравши основний, укрупнений розділ шуканого виду діяльності , знайдіть уточнену, докладну його формулювання.
  6. Припустимо, що ви — підприємець, який вибирає як основний вид діяльності виробництво молочних продуктів. Цьому виду присвоєно код 15.5. Він має підрозділи «Переробка молока та виробництво сиру» (код 15.51) і «Виробництво морозива» (код 15.52). Далі йдуть уточнюючі підкатегорії — «Виробництво продукції з незбираного молока» (код 15.51.1), «Виробництво обробленого рідкого молока» (код 15.51 .11) і т.д. Уважно вивчивши той чи інший блок, ви знайдете саме точне визначення свого виду діяльності.

Зверніть увагу

Вказівка ​​на ОКВЕД обов’язково при реєстрації ІП (індивідуальний підприємець). У виписці з Єдиного державного реєстру індивідуального підприємця даються відомості про обраних видах економічної діяльності з вказівкою на їх код, найменування по КВЕД. Також визначається тип видів діяльності: основний і додатковий. В ряду додаткових видів позначаються і ті, якими ви плануєте займатися навіть у віддаленому майбутньому.

Корисні поради

Якщо ваші види діяльності — в ряду послуг населенню, то їх класифікація регулюється ще й ОКУН — Класифікація послуг населенню.