Як визначити виробничу собівартість продукції

Як визначити виробничу собівартість продукції

З необхідністю визначення виробничої собівартості продукції стикається кожен, хто займається плануванням діяльності виробничого підприємства та її аналізом. Собівартість продукції — це один з основних показників економіки виробництва.

Інструкція

  1. Для того щоб визначити виробничу собівартість продукції, потрібно з’ясувати структуру виробничих витрат та їх суму на одиницю виду продукції. Розрахунок починайте з обчислення витрат на сировину, енергію, матеріали, напівфабрикати, які використовуються безпосередньо в технологічному процесі.
  2. Розрахуйте наступний вид витрат — заробітну плату всіх працівників виробництва, враховуючи соціальні відрахування, обумовлені нормами.
  3. Якщо ви розраховуєте виробничу собівартість випуску нових видів продукції, не забудьте врахувати витрати на освоєння нових технологій, підготовку виробництва. За змістом статей близькими є витрати не капітального характеру, які відносяться до вдосконалення технології для підвищення якості продукту.
  4. Наступний вид витрат — це витрати на забезпечення матеріалами та сировиною, на обслуговування виробництва, підтримання основних функцій підприємства.
  5. Далі вважаються витрати на здійснення техніки безпеки, на заходи екологічного характеру, на забезпечення умов праці та природоохоронне обладнання.
  6. Включіть в собівартість продукції витрати на утримання устаткування, його обслуговування і експлуатацію. Врахуйте також знос інструментів і необхідність їх заміни в процесі виробництва.
  7. Продумайте всі інші ймовірні витрати, пов’язані з виробництвом продукції, сюди можуть входити різні види прямих і непрямих витрат. Класифікуйте їх за елементами витрат, доповнюючи класифікацією за статтями калькуляції.
  8. Складіть всі види витрат за певний проміжок часу і розрахуйте собівартість продукції. Можна зробити це з обчисленням середнього значення — відношенням середніх показників витрат за деякий час до загальної кількості продукції, випущеної за цей же час. Ще один варіант розрахунку — це визначення собівартості шляхом постатейного визначення всіх видів виробничих витрат на одну одиницю продукції.