Як визначити власні оборотні кошти

Як визначити власні оборотні кошти

Оборотні кошти — це активи підприємства, вкладені в його поточну діяльність і забезпечують безперервність виробничого процесу. У їх складі виділяють власні оборотні кошти — активи, які формуються за рахунок власного капіталу підприємства.

Інструкція

 1. Розрахунок власних оборотних коштів — перший крок фінансового аналізу кожної організації, оскільки при їх нестачі компанія змушена звертатися до зовнішніх джерел формування майна (кредитами і позиками).
 2. Визначити величину власних оборотних коштів підприємства можна кількома способами. У першому випадку під власними оборотними засобами розуміється різниця між сумою джерел власних коштів (власного капіталу) і величиною позаоборотних активів. Вважається, що для нормальної забезпеченості господарської діяльності підприємства величина власних оборотних коштів повинна становити не менше 1 / 3 від його власного капіталу. Іншими словами, власного капіталу організації повинно бути досить для формування всіх необоротних активів і близько 1 / 3 оборотних.
 3. Власні оборотні кошти розраховуються також іншим способом:

  СОС = СК + ДО — ВА, де

  СК — власний капітал підприємства,

  ДО — довгострокові зобов’язання (пасиви),

  ВА — необоротні активи підприємства.

  При цій методиці розрахунку мається на увазі, що оборотні кошти можуть бути сформовані не тільки за рахунок власного капіталу, а й за рахунок довгострокових залучених джерел (кредитів і позик).
 4. Крім того, власні оборотні кошти можуть розраховуватися як різниця між оборотними активами і короткостроковими зобов’язаннями (пасивами) підприємства.
 5. При аналізі фінансового стану підприємства визначають також коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами. Він розраховується як відношення величини власних оборотних коштів до суми оборотних активів організації. Нормативне значення для даного коефіцієнта 10%, тобто не менше 10% оборотних активів компанії має бути сформований за рахунок власного капіталу.