Як визначити власний капітал за балансом

Як визначити власний капітал за балансом

Власний капітал — це загальна вартість засобів організації, що належать їй на праві власності і використовуються для формування певної частини активів. Власний капітал являє собою частину капіталу підприємства, що залишається в його розпорядженні після вирахування всіх зобов’язань.

Інструкція

  1. Величину власного капіталу ви можете легко визначити за балансом. Він включає в себе статутний, додатковий, резервний капітал, а також нерозподілений прибуток і фонди спеціального призначення. Всі ці величини ви знайдете в III розділі бухгалтерського балансу «Капітал і резерви».
  2. Розглянемо детальніше формування кожної статті цього розділу. Статутний капітал (рядок 410 балансу) являє собою суму, вкладену засновниками в підприємство. Вона обумовлюється в установчих документах організації. Змінюватися статутний капітал може тільки після внесення відповідних записів до установчих документів. До власного капіталу слід віднести і рядок 411 «Власні акції, викуплені в акціонерів», якщо організація викуповувала в акціонерів цінні папери.
  3. Додатковий капітал (рядок 420) — це частина власного капіталу підприємства, яка включає суми, внесені засновниками понад величину статутного капіталу. Пам’ятайте, що в якості додаткового капіталу можуть відображатися суми емісійного доходу акціонерного товариства, суми дооцінки необоротних активів організації, а також частина нерозподіленого прибутку, що залишається в її розпорядженні.
  4. Резервний капітал (рядок 430) — це частина власного капіталу, яка виділяється з прибутку підприємства для покриття можливих збитків і втрат. Врахуйте, що резервний капітал підрозділяється на резерви, утворені відповідно до законодавства (рядок 431) і резерви, утворені відповідно до установчих документів (рядок 432).
  5. Пам’ятайте, що основним джерелом накопичення майна підприємства є нерозподілений прибуток (рядок 470). Вона дорівнює різниці між фінансовим результатом за звітний період і сумою податків, а також інших платежів, що здійснюються із прибутку. У ній включаються також залишки фондів спеціального призначення, створених в організації, які не показуються в балансі окремим рядком.