Як визначити загальні витрати

Як визначити загальні витрати

Своєчасний облік загальних витрат фірми дозволить вам постійно тримати руку на пульсі подій і вбереже від зайвих боргів і проблем. Як же розрахувати загальні витрати компанії?

Інструкція

  1. Для знаходження загальних витрат вам потрібно знайти змінні витрати, які позначаються, як VC (від англійського variable cost) і постійні витрати, що позначаються FC (від англійського fiхed cost). При випуску продукції одні витрати фірми носять постійний характер, а інші змінний. А загальні витрати компанії будуть включати в себе як постійні, так і змінні витрати.
  2. Для знаходження постійних витрат необхідно розрахувати витрати фірми на утримання будинків, офісних приміщень, заробітну плату менеджменту, податки, капітальний ремонт, відсотки по кредиту та страхові виплати. Дані витрати вважають постійними, тому що їх величина не залежить від збільшення або скорочення виробництва в короткостроковому періоді. Навіть коли виробничі потужності компанії знаходяться в фазі простою, постійні витрати мають місце бути. Але постійні витрати все ж можуть змінюватися при зміні цін на постійні ресурси (наприклад, підвищення податків, орендної плати, збільшення страхових виплат та ставок по кредиту).
  3. Знайдіть змінні витрати, величина яких змінюється в залежності від збільшення або зменшення обсягу виробництва. До витрат такого виду відносяться витрати на сировину, електроенергію, витрати на допоміжні матеріали, наймана праця робітників. На відміну від постійних витрат, які залежать від зміни обсягу випуску в короткостроковому періоді, змінні витрати збільшуються або зменшуються прямо пропорційно випуску продукції. Якщо вироблення дорівнює нулю, то і змінні витрати дорівнюватимуть нулю. Для того, щоб нічого не робити нічого і не потрібно. На величину змінних витрат впливає ціна змінних ресурсів.
  4. Для знаходження загальних витрат необхідно знайти суму отриманих значень постійних і змінних витрат фірми, що не складно зробити озброївшись калькулятором.