Як визначити залишкову вартість основних фондів

Як визначити залишкову вартість основних фондів

Вартість основних фондів підприємства, розрахований з урахуванням зносу основних засобів, називається залишковою. Методи розрахунку цієї характеристики є елементами спеціальної системи вимірювань, званої оцінкою основних фондів.

Інструкція

  1. Термін «основні фонди» використовується при складанні бухгалтерської та податкової звітності організації. Це матеріальні активи підприємства, виражені в грошовому вираженні, які беруть участь у процесі виробництва товарів та надання послуг терміном служби до року. Самі активи підприємства носять назву основних засобів.
  2. Основними засобами вважаються як природні засоби праці (земля, водойма), так і штучні (інструменти, обладнання, прилади та інші технічні пристосування). Штучні або технічні засоби праці мають певним терміном експлуатації і з часом зношуються.
  3. Для зменшення зносу обладнання (ремонту, профілактичних робіт) з бюджету фірми виділяються амортизаційні відрахування, які вважаються витратами виробництва.
  4. Залишкова вартість основних фондів підприємства обчислюється як різниця між первісною вартістю обладнання і сумою амортизаційних відрахувань за певний звітний період (звичайно — рік).
  5. Розрахунок амортизаційних відрахувань проводиться кількома способами: лінійний, зменшуваного залишку, списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання, списання вартості пропорційно обсягу продукції.
  6. Лінійний спосіб передбачає розрахунок виходячи з первісної вартості обладнання і норм амортизації відповідно до строку корисного використання. Строк корисного використання визначається за Класифікацією основних засобів.
  7. Спосіб зменшуваного залишку враховує залишкову вартість об’єкта на початок звітного періоду та норми амортизації з урахуванням коефіцієнта, який не перевищує 3. Кожне підприємство встановлює власні значення коефіцієнтів.
  8. Згідно способу списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання сума амортизації розраховується за первісною вартістю і співвідношенням між кількістю років, що залишилися до закінчення терміну корисного, і кількістю минулих років корисного використання основного засобу.
  9. Спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції, в основному, використовується при розрахунку амортизаційних відрахувань коштів праці для видобутку природного сировини. Сума зносу основних кошти обчислюється як відношення вартості основних засобів до обсягу виробленої продукції.