Як визначити заряд атома

Як визначити заряд атома

Заряд атома, поряд з його квантовими числами, є однією з найважливіших числових характеристик атома. Знання заряду атома необхідно для вирішення різних завдань електростатики, електродинаміки, атомної та ядерної фізики.

Вам знадобиться

Знання структури атома, атомний номер

Інструкція

  1. Атом будь-якої речовини складається з електронної оболонки і ядра. Ядро складається з двох типів часток — нейтронів і протонів. Нейтрони не мають електричного заряду, тобто електричний заряд нейтронів не дорівнює нулю. Протони є позитивно зарядженими частинками і мають електричний заряд, рівний +1. Кількість протонів характеризує атомний номер даного атома ..

    Електронна оболонка ядра складається з електронних орбіталей, на яких розташовано різну кількість електронів. Електрон — негативно заряджена елементарна частинка. Її електричний заряд дорівнює -1.
  2. Для того щоб визначити заряд атома, необхідно знати його структуру — кількість протонів в ядрі і кількість електронів в електронній оболонці. Сумарний заряд атома виходить в результаті алгебраїчного підсумовування зарядів назв протонів і електронів.

    Як правило, атом є електронейтральний, тобто кількість протонів у ньому дорівнює кількості електронів. Заряд такого атома, очевидно, дорівнює нулю. Приклад — атом водню H складається з одного протона й одного електрона. Q = 1 + (-1) = 0 — заряд електронейтральної водню.
  3. В силу деяких причин кількість протонів і електронів в атомі може не збігатися. В цьому випадку атом є позитивно чи негативно зарядженим іоном. Наприклад, позитивний іон натрію має 11 протонів і 10 електронів. Його заряд Q = 11 + (-10) = 1.