Як визначити заряд іона

Як визначити заряд іона

В силу певних причин атоми і молекули можуть або купувати, або втрачати свої електрони. У цьому випадку утворюється іон. Таким чином, іон — це одноатомна або багатоатомна заряджена частинка. Очевидно, найважливішою характеристикою іона буде його заряд.

Вам знадобиться

Таблиця хімічних елементів Д.І. Менделєєва

Інструкція

 1. Атом будь-якої речовини складається з електронної оболонки і ядра. Ядро складається з двох типів часток — нейтронів і протонів. Нейтрони не мають електричного заряду, тобто електричний заряд нейтронів дорівнює нулю. Протони є позитивно зарядженими частинками і мають електричний заряд, рівний +1. Кількість протонів характеризує атомний номер даного атома.
 2. Електронна оболонка атома складається з електронних орбіталей, на яких розташовано різну кількість електронів. Електрон — негативно заряджена елементарна частинка. Її електричний заряд дорівнює -1.

  За допомогою зв’язків атоми можуть також з’єднуватися в молекули.
 3. У нейтральному атомі кількість протонів дорівнює кількості електронів. Тому його заряд дорівнює нулю.

  Щоб визначити заряд іона, необхідно знати його структуру, а саме кількість протонів в ядрі і кількість електронів на електронних орбіталях.
 4. Сумарний заряд іона виходить в результаті алгебраїчного підсумовування зарядів назв протонів і електронів. Число електронів в іоні може перевищувати число протонів, і тоді іон буде негативним. Якщо число електронів менше числа протонів, то іон буде позитивним.
 5. Знаючи хімічний елемент, за таблицею Менделєєва ми можемо визначити його атомний номер, який дорівнює кількості протонів в ядрі атома цього елемента (наприклад 11 у натрію). Якщо один з електронів покинув атом натрію, то у атома натрію буде вже не 11, а 10 електронів. Атом натрію стане позитивно зарядженим іоном з зарядом Z = 11 + (-10) = +1.

  Позначатися такий іон буде символом Na з плюсом зверху, у разі заряду +2 — двома плюсами і.т.д. Відповідно для негативного іона використовується знак «мінус».