Як визначити заряд ядра атома

Як визначити заряд ядра атома

Будова атома — це одна з базових тем курсу хімії, яка заснована на вмінні користуватися таблицею «Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва». Це не тільки систематизовані і розташовані за певними законами хімічні елементи, але й джерело інформації, у тому числі і про будову атома. Знаючи особливості читання цього унікального довідкового матеріалу, можна дати повну якісну і кількісну характеристику атому.

Вам знадобиться

Таблиця Д. І. Менделєєва

Інструкція

  1. У таблиці Д. І. Менделєєва, як в багатоповерховому багатоквартирному будинку «живуть» хімічні елементи, кожен з яких займає свою власну квартиру. Таким чином, кожен з елементів має певний порядковий номер, вказаний в таблиці. Нумерація хімічних елементів починається зліва направо, причому зверху.

    У таблиці горизонтальні ряди називаються періодами, а вертикальні стовпці — групами. Це важливо, тому що по номеру групи або періоду можна також дати характеристику деяким параметрам атома.
  2. Атом є хімічно неподільну частинку, але при цьому складається з більш дрібних складових частин, до яких можна віднести протони (позитивно заряджені частинки), електрони (заряджені негативно) і нейтрони (нейтральні частинки). Основна маса атома зосереджена в ядрі (за рахунок протонів і нейтронів), навколо якого обертаються електрони. В цілому атом електронейтрален, тобто в ньому кількість позитивних зарядів збігається з кількістю негативних, отже, число протонів і електронів однаково. Позитивний заряд ядра атома має місце бути саме за рахунок протонів.
  3. Необхідно запам’ятати, що порядковий номер хімічного елемента кількісно збігається з зарядом ядра атома. Тому, щоб визначити заряд ядра атома необхідно подивитися, під яким номером перебуває даний хімічний елемент.
  4. Приклад № 1. Визначити заряд ядра атома вуглецю (С). Починаємо аналізувати хімічний елемент вуглець, орієнтуючись на таблицю Д. І. Менделєєва. Вуглець знаходиться в «квартирі» № 6. Отже, він має заряд ядра +6 за рахунок 6 протонів (позитивно заряджених частинок), які розташовуються в ядрі. Враховуючи, що атом електронейтрален, значить, електронів теж буде 6.
  5. Приклад № 2. Визначити заряд ядра атома алюмінію (Al). Алюміній має порядковий номер — № 13. Отже, заряд ядра атома алюмінію +13 (за рахунок 13 протонів). Електронів також буде 13.
  6. Приклад № 3. Визначити заряд ядра атома срібла (Ag). Срібло має порядковий номер — № 47. Значить, заряд ядра атома срібла + 47 (за рахунок 47 протонів). Електронів також 47.

Зверніть увагу Зверніть увагу

У таблиці Д. І. Менделєєва в одній клітці для кожного хімічного елемента вказані два числових значення. Не плутайте порядковий номер і відносну атомну масу елемента