Як визначити зростання продуктивності праці

Як визначити зростання продуктивності праці

Статистика знає все. Знає вона, наприклад, як визначити зростання продуктивності праці на кожному конкретному підприємстві. Це необхідно не тільки для обчислення прибутку підприємства, а й для того щоб розрахувати нашу з вами заробітну плату.

Інструкція

  1. При розробці річного плану роботи підприємства виходите з необхідності забезпечення заданих темпів зростання продуктивності праці, яку можна визначати як в абсолютному вираженні, так і у відносному (зазвичай у вигляді її зростання у відсотках до базисного року).
  2. Щоб визначити оптимальне зростання продуктивності праці у відсотках до планованого року, розрахуйте спочатку чисельність працівників підприємства в плановому році по виробленню, що відноситься до базисного року.
  3. Після розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників вашого підприємства на основі завдання по планованому росту продуктивності праці згідно з довгостроковим планом соціального і економічного розвитку організації.
  4. Далі розрахуйте економію (зменшення) чисельності працівників за рахунок впровадження у виробництво в плановому році організаційно-технічних заходів. Варто відзначити, що, на жаль, до цих пір при розрахунках зростання продуктивності праці в малому ступені враховується постійне зростання автоматизації виробництва.
  5. Обчисліть співвідношення планованого зменшення (економії) чисельності працівників та зменшення (економії) чисельності працівників у прямій відповідності з довгостроковим плануванням росту продуктивності праці.
  6. Вирахуйте зростання продуктивності праці, розділивши запланований до випуску обсяг продукції на загальну кількість працівників (середньооблікова кількість) в плановому році.
  7. Ці статистичні показники зростання продуктивності праці можуть визначатися і в інших одиницях виміру обсягу продукції. Одиниці можуть бути не тільки трудовими, а й вартісними, натуральними і умовно-натуральними. Виходячи з цього, можуть застосовуватися і інші методи вимірювання росту продуктивності праці: вартісний, натуральний і умовно-натуральний.