Як визнати недійсним договір поруки

Як визнати недійсним договір поруки

Договором поруки визнається угода, за якою одна особа (поручитель) бере на себе відповідальність за боржника перед іншою особою (кредитором) у разі невиконання останнім зобов’язань за договором. Визнання цього договору недійсним анулює всі відносини між його сторонами.

Інструкція

 1. Угода може бути визнана недійсною за двома підставами — вона може бути визнана судом такої (оспоримая угода), або без необхідності такого визнання (нікчемний правочин). Вимога про визнання недійсності правочину подається сторонами до суду.
 2. Договір поруки — це один із способів забезпечення виконання зобов’язань, поряд з банківською гарантією, завдатком та неустойкою. Визнання недійсним договору, забезпеченого порукою, тягне недійсність саме поручительство. Однак оспорювання поручительства можливо незалежно від основного договору в судовому порядку.
 3. Цивільний кодекс Російської Федерації називає такі підстави недійсності угод:

  - Якщо угода укладена з порушенням закону;

  - Якщо угода суперечить основам правопорядку та моральності;

  - Якщо угода є уявною або удаваною;

  - Якщо він вчинений недієздатною особою, або особою, обмеженим у дієздатності;

  - Якщо угода укладена під впливом помилки, обману, насильства чи зловмисної угоди сторін.

 4. Для визнання недійсним необхідно звернутися до суду з позовною заявою, в якій пошліться на одне з перерахованих вище підстав. Після визнання судом ваших доводів законними буде прийнято рішення про анулювання даного договору. Угода, визнана недійсною, не несе за собою жодних юридичних наслідків. Все виконане за угодою повинно бути повернуто сторонам, якщо є така можливість. Якщо відсутня можливість повернути отримане за угодою в натурі, то повинні бути повернуті кошти еквівалентні отриманої вигоди.