Як внести до трудової книжки пропущену запис


 

Найчастіше кадрові співробітники підприємства забувають з якихось причин внести певну запис у трудову книжку працівника. А це є грубим порушенням законодавства. Тому, виявивши таку помилку, слід її виправити, зробивши відповідний запис після тієї, яка є останньою.


Вам знадобиться

— документи підприємства;
- Документи працівника;
- Виписка або копію наказу про переведення на іншу посаду в іншій компанії;
- Печатка організації;
- Трудовий Кодекс РФ;
- Правила ведення трудових книжок.

Інструкція

  1. Припустимо, до вас на роботу поступив співробітник, який виявив, що в його трудовій книжці немає запису про переведення на іншу посаду. Виправити допущену помилку можна не тільки на тому підприємстві, де був здійснений переклад, але й у тій організації, де працівник трудиться в даний час.
        
  2. Фахівцю слід написати заяву свого роботодавця про можливість внесення до його трудової книжки пропущеної записи про переведення на іншу посаду. Документ директору компанії необхідно завізувати. Працівникові до заяви потрібно додати документ, що підтверджує переклад. Для цього він повинен звернутися до свого попереднього роботодавця, який зобов’язаний видати йому виписку або копію наказу про переведення, завірені печаткою компанії та підписом уповноваженої особи.
  3. На підставі заяви фахівця керівнику організації слід видати наказ, присвоїти йому номер і дату. Тема документа повинна відповідати внесенню пропущеної записи. Відповідальність за виконання наказу йому необхідно покласти на працівника кадрової служби. Документ потрібно завірити підписом одноосібного виконавчого органу, печаткою підприємства. Ознайомте з наказом кадровика і співробітника, якому буде вноситися в його трудову книжку пропущена запис.
  4. У трудовій книжці працівника поставте номер порядкового запису, реальну дату її внесення. Ніяких закреслень та зізнань попередніх записів недійсними проводити не потрібно, якщо вони внесені правильно і підстав для цього немає. У відомостях про роботу впишіть найменування тієї компанії, де допущена помилка. Вкажіть дату переказу відповідно до випискою або копією наказу. Напишіть назву посади, на яку був переведений співробітник, а також сам факт перекладу. Завірте запис підписом особи, відповідальної за облік, зберігання та ведення трудових книжок, печаткою вашої організації. Ознайомте з даною записом працівника. Йому слід поставити особистий підпис.