Як внести освіта в трудову книжку

Як внести освіта в трудову книжку

На кожному підприємстві роботодавець повинен заповнювати трудову книжку працівникам відповідно до правил ведення трудових книжок. Вносити записи в неї необхідно не тільки про роботу, але і отриманому співробітником очному або заочному освіті. За час роботи фахівець може підвищити свою кваліфікацію, і це потрібно зафіксувати в документі.

Вам знадобиться

документ про освіту, трудова книжка працівника або чистий її бланк, ручка, печатка організації.

Інструкція

  1. При вступі на роботу кадровий працівник в чистому бланку трудової книжки, якщо у співробітника вона раніше не заводилася, на титульному аркуші вписує його прізвище, ім’я, по батькові, дату і місце народження відповідно до документа, який посвідчує особу. Поряд з цими відомостями необхідно зафіксувати освіта фахівця. Впишіть статус освіти працівника (середня, середня спеціальна, середня професійна, вища професійна) відповідно до даних відповідного документа (диплома, атестата).
  2. Відповідно до інструкції з ведення трудових книжок посилання на документ робити немає необхідності, коли співробітник, знову надходить на роботу після проходження навчання, раніше ніде не працював.
  3. Якщо ж працівник підвищив свою кваліфікацію, кадровику необхідно внести відповідний запис. Вона вноситься поряд із записами про роботу. Вкажіть порядковий номер запису арабськими цифрами, дату початку навчання та закінчення. У відомостях про роботу впишіть найменування навчального закладу, в якому фахівець отримував освіту. У підставах напишіть номер і серію відповідного документа (диплома, сертифіката тощо). Завірте внесену запис печаткою підприємства, в якому вона зафіксувалася, напишіть посаду, прізвище, ініціали відповідальної особи, поставте підпис.
  4. Коли працівник отримав, наприклад, вища освіта, і пред’явив диплом, на титульному аркуші його трудової книжки, в графі про утворення поставте кому після внесеної раніше записи, напишіть вища. У графі професія, спеціальність також через кому напишіть назву спеціальності, якої навчився співробітник.
  5. Якщо фахівець здобув другу вищу освіту, статус на титульному аркуші не змінюється, зміни внести рекомендується тільки в графу професії на підставі підтверджуючого документа при його пред’явленні.