Як внести пропущену запис у трудову


 

При веденні кадрового діловодства на практиці бувають ситуації, коли ви чи співробітник вашої організації раптом виявляєте, що в трудовій книжці пропущені записи про його переведення на інші посади або про присвоєння нового розряду або категорії. Щоб виправити помилку, дійте наступним чином.Вам знадобиться

— трудова книжка працівника;
- Наказ про переведення працівника на іншу посаду або про присвоєння йому нового розряду або кваліфікаційної категорії.

Інструкція

  1. Знайдіть кадровий наказ про переведення працівника на іншу посаду або про присвоєння йому розряду або кваліфікаційної категорії, на підставі якого має бути зроблений запис у трудову книжку. Якщо з якихось причин у кадрових документах такий наказ відсутній, то його необхідно оформити.
  2. Внесіть пропущену запис про переведення працівника або про присвоєння йому нового розряду або категорії під порядковим номером, наступним за номером останньої наявної записи у трудовій книжці, зі вказівкою в графі 2 фактичної дати переведення (у випадку, якщо в трудовій книжці немає запису дати звільнення) і відповідного наказу в графі 4 трудової книжки. Зміна хронологічного порядку записів у трудовій книжці не є порушенням Правил ведення трудових книжок та Інструкції щодо їх заповнення, так як в них не зазначено чітка вимога про внесення дати запису від більш ранніх до пізніших.

  3. Зразок внесення пропущеної запису.

                            Якщо працівник звільняється, і ви вже внесли в трудову книжку запис про його звільнення, розписалися і поставили печатку, то пропущену запис про переведення оформите наступним чином. Внесіть пропущену запис у трудову книжку працівника під порядковим номером, наступним за номером наявної записи про звільнення, зі вказівкою в графі 2 тієї ж дати, яка була вказана в попередньому записі. У графі 3 при внесенні відомостей про переведення або присвоєння розряду або кваліфікаційної категорії пропишіть фактичну дату переказу, у графі 4 вкажіть посилання на кадровий наказ. Знову проставте свою посаду, підпис і печатку відділу кадрів і ознайомте працівника із записом у трудовій книжці.