Як внести виправлення в звітність


 

Найчастіше при веденні бухгалтерського обліку виникає необхідність виправляти помилки, виявлені у звітності. Щоб внести виправлення в документи, потрібно дотримуватися правил, встановлених законодавством.Інструкція

  1. Визначте, коли була зроблена помилка, яка призвела до спотворення звітності: до або після затвердження звітних документів. Внесіть виправлення в первинні документи по помилковою операції. Для цього закресліть однією рисою неправильну цифру, напишіть зверху «Виправлено».
  2. Завірте виправлення підписами посадових осіб, зазначених у документі, і печаткою (при необхідності). Якщо помилка зроблена в документах, пов’язаних з банківськими або касовими операціями, оформіть їх заново.
  3. Оформіть бухгалтерську довідку при виявленні фактів неправильного відображення господарських операцій на рахунках обліку. В ній необхідно описати неправильно відбиту господарську операцію, місце зберігання первинного облікового документа, на підставі якого робиться виправлення, зміст неправильної записи, причини і спосіб її виправлення. Підпишіть довідку співробітниками, відповідальними за здійснення даної господарської операції, і головним бухгалтером.
  4. Складіть виправні проводки наступним чином. Сторнує помилковий запис методом «червоне сторно» і зробіть правильну. Якщо господарська операція не була відображена в бухгалтерському обліку, складіть додаткову проводку. Виправні проводки оформляються груднем того року, за який складена незатвердження звітність. Скорегуйте податкову базу і (або) донарахувати податки. Складіть баланс та інші форми бухгалтерської звітності заново.
  5. Якщо помилки виявлені після затвердження звітних документів, внесіть виправлення в регістри бухгалтерського обліку в тому звітному періоді, коли вони були виявлені.
  6. Якщо виявлена ​​помилка минулих років впливає на фінансовий результат організації, оформіть проводки в поточному році, зробивши запис по дебету або по кредиту рахунку 99 «Прибутки та збитки» в кореспонденції з відповідними рахунками. Увімкніть додатково обчислені податки у дані поточного року. Сплатіть бюджету недонарахованих суми податкових платежів.

Зверніть увагу

Порядок внесення виправлень в бухгалтерський облік і звітність регламентований Положенням, затвердженим Наказом Міністерства фінансів РФ від 29.07.1998 № 34н, та Методичними рекомендаціями, які затверджені Наказом Мінфіну РФ від 28.06.2000 № 60н.