Як внести вклад майном до статутного капіталу

Як внести вклад майном до статутного капіталу

Операції зі статутним капіталом є одним з головних моментів у взаєминах між засновниками і створюваним суспільством. Адже від того, як буде оцінений внесене до статуту компанії майно, залежить подальше отримання доходу учасників. Внески в статутний капітал можуть бути у вигляді готівкових грошей, матеріального майна і нематеріальних об’єктів.

Інструкція

  1. Якщо у вас, як у засновника, відсутні гроші, але є яке-небудь цінне майно, то ви можете оплатити свою частку в статутному капіталі саме їм. Крім того, ви можете запропонувати в якості внеску майнові права. Однак порядок оформлення таких операцій дещо складніше, ніж оформлення внесків у вигляді грошей.
  2. При оплаті частки засновника майном визначитеся з подальшими правами на це майно, документально оформите вклади учасників в статутний капітал, встановіть порядок експертної оцінки внесеного майна. Відповідно до законодавства експертна оцінка необхідна у випадку, якщо номінальна вартість майнового внеску перевищить 200 МРОТ.
  3. Зверніть увагу, що в бухгалтерському обліку розрахунки з засновниками по майновим вкладами відображаються на рахунку 75 «Розрахунки з засновниками». Причому використовується субрахунок «Розрахунки за внесками до статутного (складеного) капіталу». За дебетом субрахунка відображається виникнення заборгованості засновників перед фірмою по внесках до статутного капіталу, за кредитом — сума погашеної дебіторської заборгованості, яка дорівнює вартості вкладів, внесених засновниками.
  4. При внесенні основних засобів як внеску до статутного капіталу перевірте відповідність надходить майна визначенню основних засобів як об’єктів обліку. Потім сформуйте його первісну вартість, якою визнається грошова оцінка, встановлена ​​засновниками товариства.
  5. При передачі майна складіть акт про прийом передачі об’єкта основних засобів або груп основних засобів. Пам’ятайте, що на кошти, вкладені в статутний капітал, нараховується амортизація, сума якої включається в собівартість продукції, виготовленої за допомогою даного майна.
  6. В обліку для узагальнення відомостей про витрати фірми, які в майбутньому будуть прийняті до обліку в якості основних засобів, використовується рахунок 08 «Вкладення у необоротні активи». У цьому випадку рахунок 75 «Розрахунки з засновниками» буде кореспондувати з ним.