Як внести залишки по рахунках

Як внести залишки по рахунках

Приступаючи до ведення бухгалтерського обліку за допомогою програмного забезпечення «1С: Підприємство» необхідно виконати початкові налаштування програми і внести залишки по рахунках. При цьому зіставляється робочий план рахунків, прийнятий облікової політики підприємства, і план рахунків, що використовується «1С», після чого вводяться дані через допоміжний рахунок 00.

Інструкція

  1. Визначте початкову дату для ведення комп’ютерного бухгалтерського обліку. Це може бути початок місяця, кварталу або звітного року залежно від прийнятої облікової політики підприємства. Встановіть робочу дату, тобто дату введення залишків. Вона повинна бути раніше дати початку обліку. Приміром, останній день попереднього звітного періоду.
  2. Встановіть період бухгалтерських підсумків. Для цього перейдіть в меню «Сервис», розділ «Параметри» і виберіть закладку «Бухгалтерські підсумки». Період має бути обраний щодо дати введення залишків по рахунках, щоб їх аналіз здійснювався або на кінець періоду, або на початок. Виконайте повний перерахунок, вибравши в меню «Операції» розділ «Управління бухгалтерськими підсумками».
  3. Внесіть залишки по рахунках. Проведення по об’єктах аналітичного обліку та балансових рахунках, а також субрахунками необхідно ввести в кореспонденції з рахунком 00 «Допоміжний», а залишки за позабалансовими рахунками відображаються простим записом із зазначенням одного рахунку. Будьте уважні при визначенні рахунків в програмі «1С: Підприємство», так як вони трохи відрізняються за нумерацією з рахунками бухгалтерського обліку.
  4. Перевірте правильність внесення залишків за рахунками за допомогою стандартного звіту. Для цього перейдіть в меню «Звіти» та оберіть «Оборотно-сальдова відомість». Також можна натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Залишки були введені правильно, якщо сума дебету дорівнює сумі кредиту. Якщо у звітності на рахунком 00 утворилося не нульове сальдо, то при введенні були допущені помилки.
  5. Їх потрібно виправити, запустивши команду «Деталізація», яка розкриває детальну інформацію про параметри звіту. Для редагування натисніть кнопку «Відкрити документ», внесіть виправлення, після чого закрийте усі вікна, окрім необхідного звіту, і натисніть два рази на кнопку «Оновити».