Як внести запис у трудову книжку директора

Як внести запис у трудову книжку директора

Посада «Генеральний директор» звучить гордо. Це словосполучення повинне викликати трепет у підлеглих, адже генеральний директор — начальник, шеф, бос — практично божество підприємства. Напевно, тому і виникають питання і сумніви, пов’язані з правилами внесення записів у трудову книжку генерального директора. Заповнення трудової книжки генерального директора майже нічим не відрізняється від внесення записів до трудових книжок інших співробітників підприємства, але все ж деякі нюанси існують.

Інструкція

  1. Якщо доводиться заповнювати чисту трудову книжку, наприклад, у разі видачі дубліката, то на титульному аркуші вказують основні відомості про працівника (у нашому випадку — генеральному директорові): прізвище, ім’я та по батькові, дату народження, освіту, професію або спеціальність. Щоб уникнути помилок ці дані краще вносити в трудову книжку на підставі конкретних документів: паспорта, диплома, посвідчення.
  2. В змістовну частину трудової книжки (в графу № 3) ставиться штамп підприємства або вноситься запис від руки повного найменування підприємства із зазначенням його організаційно-правової форми.
  3. У графі № 1 фіксується порядковий номер запису, так як кожен запис у змістовній частині трудової книжки повинна бути пронумерована. Номер запису вказується в рядку, що йде під найменуванням підприємства.
  4. У графі № 2 вказується дата прийому на роботу. Всі дати у трудовій книжці повинні бути записані арабськими цифрами. Число і місяць записуються двозначним числом, а рік — чотиризначним.
  5. У графі № 3 робиться запис про посаду, на яку приймається працівник. Саме тут починаються сумніви. Прихильники буквеного читання нормативних актів йдуть по одному шляху, прихильники логічного трактування — за іншим. У випадку якщо ви вирішили відштовхуватися від звичайної кадрової процедури, запис буде виглядати наступним чином: «Прийнятий на посаду генерального директора». Але, враховуючи те, що генеральний директор частіше не приймається, а обирається на посаду, можливий запис «Призначено на посаду генерального директора».
  6. У графі № 4 в якості підстави прийому на роботу для першого випадку вказується номер і дата складання документа відділу кадрів. Наприклад, «Наказ № 25 від 01.09.2011». У другому випадку в якості підстави зазначаються номер і дата складання протоколу загальних зборів акціонерів. Іноді вказують відразу два документи — і наказ, і протокол.
  7. Запис про звільнення генерального директора вноситься відповідно до загальних правил заповнення трудових книжок з відсиланням до номера та пункту відповідної статті Трудового кодексу Російської Федерації.