Як внести зміни до додаткової угоди


 

При зміні трудової функції, умов роботи та інших істотних умов трудового договору складається додаткова угода. Останній документ є невід’ємною частиною договору (контракту) з працівником. Якщо змінюються пункти угоди, раніше складеного і підписаного, необхідно скласти новий документ, який називається додатковою угодою до трудового договору.


Вам знадобиться

— договір з працівником;
- Додаткова угода;
- Трудовий кодекс РФ;
- Штатний розклад;
- Друк компанії;
- Документи організації.

Інструкція

  1. При зміні умов договору, його пунктів, підпунктів, слів, абзаців укладається додаткова угода. Наприклад, співробітник переведений на іншу посаду. Відповідно, змінилася назва відділу, позиції, а також умови роботи, в тому числі розмір винагороди, трудові функції. Раніше підписано угоду, якою внесено поправки до трудового договору. Через два місяці на працівника покладаються обов’язки суміщення професій. Тобто такого фахівця покладається доплата за виконання обов’язків по іншій посаді.
  2. У новому додатковій угоді напишіть, що трудовий договір в редакції угоди від дати (вкажіть дату складеного раніше угоди) підлягає зміні. В якості заголовка впишіть «Про зміну трудового договору в редакції додаткової угоди від …». Далі напишіть який пункт, підпункт змінюється. Наприклад: «Пункт 5.7 пункту 5 договору викласти в такій редакції …». Можлива і така трактування. При суміщенні професій покладена доплата у вигляді фіксованої суми або відсотка від окладу за посадою, яка є додатковою роботою. Пункт, у якому визначено суму винагороди за працю напишіть так: «У пункті 8 договору змінити цифри« 14 700 »на« 19900 ».
  3. При суміщенні змінюються і умови праці працівника. Доповніть перелік посадових обов’язків списком трудових функцій, які покладаються на працівника. Така зміна виглядає, наприклад, так: «Доповнити пункт 4 словами …». Зробіть позначку на договорі про те, що до нього складено додаткову угоду, вкажіть дату, номер документа. Врахуйте, що угода є невід’ємною частиною договору. Обов’язково напишіть, що інші пункти договору залишаються незмінними. Впишіть дату, з якої договір з редакції цієї угоди вступає в юридичну силу.
  4. Додаткова угода завірте підписами співробітника, директора, печаткою фірми. Один примірник передайте працівникові, попередньо зафіксувавши реквізити угоди в спеціальній книзі обліку таких документів під розписку. При втраті свого примірника договору або угоди фахівцем їм складається письмова заява, на підставі якого може бути виданий повторно такий документ.