Як внести зміни до податкового обліку


 

Фінансовий облік в організаціях проводиться на підставі затвердженої облікової політики. У ній визначається порядок проведення бухгалтерського та податкового обліку, встановлюється методика визначення величин, що входять в податкову базу. Внести зміни в облікову політику можна наступним чином.


Інструкція

 1. Внесіть зміни в облікову політику організації для цілей бухгалтерського обліку в наступних випадках:

  — якщо змінилося законодавство Російської Федерації;
  - Якщо змінилися нормативні документи з бухгалтерського обліку;
  - Якщо в організації розроблені інші методи чи засоби ведення бухгалтерського обліку;
  - Якщо суттєво помінялися умови діяльності організації. Зміни в облікову політику для цілей податкового обліку вносяться у випадках, якщо змінилося законодавство про податки і збори або застосовуються методи обліку.

 2. Оформіть доповнення до облікової політики з початку нового податкового періоду відповідно до статті 313 Податкового кодексу Російської Федерації. Складіть і підпишіть керівником наказ про внесення змін. Він повинен бути оформлений до першого січня нового податкового періоду. Якщо оформляються зміни в облікову політику для цілей оподаткування у зв’язку із зміною законодавства про податки і збори, складіть такий наказ у строк не раніше, ніж з моменту набрання ними чинності.
 3. Відобразіть внесені зміни в пояснювальній записці до бухгалтерської звітності. Застосовуйте затверджену облікову політику для цілей бухгалтерського обліку з року в рік, не видаючи наказ про її затвердження щорічно. Облікова політика для цілей податкового обліку може прийматися кожен рік відповідно до принципів послідовності застосування норм і правил податкового обліку.
    
 4. Якщо протягом податкового періоду в організації з’явилися нові види діяльності, визначте і відобразіть в обліковій політиці для цілей оподаткування принципи і порядок їх відображення. Такі зміни треба оформити протягом даного періоду. Оформіть затвердження нових форм регістрів податкового обліку, склавши додатки до облікової політики.