Як внести зміни до положення про оплату праці

Як внести зміни до положення про оплату праці

Положення про оплату праці є одним з локальних нормативних актів підприємства, тому всі зміни в даному положенні стосуються змін трудових умов. А зміна цих умов регулюються трудовим законодавством і його нормами.

Інструкція

  1. Вносити зміни до Положення про оплату праці ви можете тільки в тому випадку, якщо на підприємстві суттєво змінюються організаційні та технологічні умови праці. Організаційні умови увазі під собою реорганізацію підприємства або скорочення штатної чисельності персоналу. Зміна технологічних умов означає впровадження у виробництво нових технологій, більш вдосконаленого і сучасного обладнання або перекваліфікацію виробництва.
  2. Положення про оплату праці є невід’ємною частиною колективного договору, тому перш ніж вносити в нього зміни, вам слід провести консультації з профспілковим комітетом підприємства.
  3. Заздалегідь повідомите голови профкому про намічені зміни в Положенні про оплату праці та їх причини. Оголосіть про проведення зборів, на порядку якого стоятиме питання про зміну заробітної плати робітників.
  4. На збори озвучте причини, у зв’язку з якими ви збираєтеся змінити розміри окладів і премій співробітників організації, і заручитеся підтримкою профспілкового комітету. Результати зборів внесіть в протокол.
  5. Повідомите працівників підприємства про заплановані зміни в оплаті праці. Це означає, що за два місяці до запланованої дати введення нового Положення ви повинні роздати всім працівникам під розпис повідомлення про зміну їх окладів. Діючі умови оплати праці не повинні бути погіршені новими змінами, що вносяться до Положення.
  6. По закінченню двомісячного терміну, чинне Положення визнаєте недійсним і вводите в дію вже розроблене нове. Оформляєте його у вигляді додатку до колективного договору підприємства.
  7. Якщо на підприємстві відсутня колективний договір, то зміни до Положення про оплату праці оформляються у вигляді додатку до вже існуючого Положення.
  8. Після того, як ви ввели в дію нове Положення, внесіть зміни, що стосуються заробітної плати співробітників, у їх трудові договори.