Як внести зміни до положення про преміювання


 

Положення про преміювання — це внутрішній нормативний акт підприємства, який складається спільно з незалежною профспілковою організацією або іншими представницькими органами, які захищають та представляють інтереси робітників (стаття № 135 ТК РФ). Будь-яка зміна документа має бути офіційно оформлено з урахуванням думки зазначених організацій.Вам знадобиться

— протокол зборів;
- Повідомлення співробітникам;
- Додаткова угода;
- Наказ;
- Положення про преміювання;
- Повідомлення в бухгалтерію.

Інструкція

 1. Для зміни будь-якого пункту у внутрішньому нормативному акті про преміювання співробітників зберіть позапланове засідання адміністрації та членів профспілкової організації. Якщо на вашому підприємстві первинний або незалежна профспілка відсутня, інтереси робітників можуть представляти бригадири, начальники або майстра цеху, старші відділу і т.д.
 2. Весь хід зборів записуйте в протокол. Докладно, по пунктах опишіть всі зміни в положення про преміювання, вкажіть число голосів, які проголосували за зміни. Збільшення, зменшення премії можна проводити лише в тому випадку, якщо більшість проголосували за зміни.
      
 3. Будь-які виплати стимулюючого характеру, в тому числі і премія, вказані не тільки у внутрішніх нормативних актах підприємства, а й в трудовому договорі кожного співробітника. Тому зміни стосуються не тільки положення про преміювання, а й пункту трудового договору.
 4. Щоб внести зміни в трудовий договір, повідомите кожного співробітника за два місяці до факту. По закінченню цього терміну укладіть додаткову угоду до трудового договору, вказавши в ньому всі зміни з виплат премій (стаття № 57 ТК РФ).
 5. Оформіть наказ, ознайомте з ним кожного працівника під розписку.
 6. Оформіть новий внутрішній нормативний акт про преміювання, зачитайте його всім співробітникам. В наказі ви повинні зробити посилання не тільки на додаткові угоди, а й на зміну положення про преміювання.
      
 7. Якщо зміни внесені тимчасово, відзначте це в додаткових угодах і положення про преміювання.
 8. Найчастіше зміна діючих правових документів є тимчасовою вимушеною мірою. Якщо це так, то вкажіть терміни дії обмежень по виплатах премій. Якщо ви плануєте змінити систему заохочувальних виплат постійно, то терміни можна не вказувати, що буде означати безстрокове зміна. Але при цьому потрібно обов’язково внести дату, з якої дані зміни вступають в силу, і подати повідомлення в бухгалтерію про зміни нарахування зарплати.