Як внести зміни до розпорядження


 

У компаніях видаються розпорядження (накази). У разі змін правових документів, а також відомостей про працівника (це відноситься до наказів по особовому складу) необхідно внести зміни в раніше складений розпорядчий документ. Для цього пишеться інше розпорядження, рівнозначне з правової силі. У ньому містяться відомості, які помінялися.Вам знадобиться

— документи компанії;
- Персональні дані працівника (якщо зміни вносяться до наказу по особовому складу);
- Бланк наказу;
- Раніше виданий наказ.

Інструкція

  1. Будь-які зміни в розпорядження директора вносяться на підставі заяви фахівця, якщо має місце наказ по особовому складу. Коли зміни підлягають розпорядчі документи, що мають правовий характер, керівником юридичного або бухгалтерського відділу складається доповідна записка, адресована на ім’я директора організації.
  2. У «шапці» розпорядження (наказу) напишіть скорочене, повна назва фірми згідно з найменуванням організації, прописаним в статуті, другом установчому документі.
  3. Впишіть найменування міста, населеного пункту (якщо це має місце), де розташовується ваша компанія. Дайте розпорядженням дату, номер. Напишіть назву документа. В даному випадку перша частина найменування наказу буде відповідати внесенню змін до розпорядчий документ. Потім вкажіть номер, дату наказу, зміст пунктів якого змінюється.
  4. Напишіть причину, по якій змінюється один з пунктів розпорядження. Наприклад, співробітник оформлений на одну посаду, а відповідно до кваліфікації потрібно прийняти спеціаліста на іншу позицію. Пункт, де прописано назва посади, підлягає зміні. Вкажіть номер пункту, його новий зміст. В даному випадку це буде, наприклад, так: «Прийнятий на посаду техніка у відділ інформаційних технологій». Другим пунктом визнайте недійсним аналогічний пункт раніше виданого наказу про прийом. Відповідальність, контроль за виконанням розпорядження покласти на кадрового працівника.
  5. Проведіть завірення наказу підписом керівника фірми, ознайомте з новим розпорядженням працівника (якщо це розпорядчий документ по особовому складу) або інших осіб, які мають пряме відношення до змістовної частини змінюваного наказу.