Як внести зміни про статутний капітал

Як внести зміни про статутний капітал

Дуже часто компанії стикаються з необхідністю зміни розміру статутного капіталу. Закон передбачає таку можливість. Важливо, щоб у разі зменшення статутного капіталу його величина не переступила за планку встановленого законом мінімуму в 10000 р.

Інструкція

  1. Статутний капітал можливо збільшити за рахунок майна товариства, за допомогою додаткових вкладень учасників товариства або за допомогою внесення внесків третіми особами (прийняття їх в суспільство).
  2. Рішення про збільшення розміру статутного капіталу приймається загальними зборами учасників товариства не менш як двома третинами голосів від їх загальної кількості, якщо інше (більший відсоток голосів) не передбачено статутом ТОВ.
  3. Рішення про зміну статутного капіталу за рахунок майна товариства грунтується на даних річної бухгалтерської звітності, попередньої році прийняття такого рішення. У цьому випадку збільшення статутного капіталу не може перевищити різницю між вартістю чистих активів ТОВ і сумою статутного капіталу і резервного фонду товариства.
  4. У разі збільшення статутного капіталу товариства шляхом внесення додаткових вкладів усіма його учасниками загальними зборами учасників товариства повинна бути визначена підсумкова величина додаткового вкладу, а також розміри внесків кожного з учасників пропорційно їх часткам. Вклади вносяться учасниками протягом двох місяців (якщо інше не встановлено статутом) з моменту прийняття відповідного рішення.
  5. Протягом тридцяти днів після закінчення строку для внесення додаткових вкладів учасники товариства на загальних зборах повинні затвердити підсумки внесення додаткових вкладів та прийняти рішення про внесення у зв’язку з цим змін до статуту.
  6. Статутний капітал також може бути збільшений за рахунок внесення додаткового вкладу учасником, окремими учасниками товариства або третьою особою (особами), які побажали вступити в суспільство, якщо це не суперечить положенням статуту. На підставі заяви такого учасника (-ів) або третьої особи (осіб) загальні збори приймають рішення з питання збільшення статутного капіталу, зміни розмірів часток учасників та внесення у зв’язку з цим змін до статуту. Рішення з цих питань повинні бути прийняті всіма учасниками товариства одноголосно. Внесення додаткових вкладів в такому випадку здійснюється протягом півроку з моменту прийняття загальними зборами учасників відповідного рішення.
  7. Зміна розміру статутного капіталу необхідно зареєструвати в установленому законом порядку шляхом подання відповідної заяви до реєструючого органу (податкову інспекцію). Заява має бути підписана керівником товариства (виконуючим функції одноосібного виконавчого органу). Підпис заявника повинна бути засвідчена нотаріусом. До заяви повинні бути додані вищезазначені рішення загальних зборів учасників товариства (про зміну розміру статутного капіталу, про внесення змін до статуту), квитанція про оплату державного мита, а також зміни, що вносяться до статуту (або статут у новій редакції).
  8. У разі подання заяви після закінчення встановленого законом місячного терміну для реєстрації таких змін, збільшення статутного капіталу вважається недійсним. У такому разі товариство зобов’язане повернути учасникам або третім особам внесені ними вклади.