Як внести зміни в баланс


 

Бухгалтерський баланс — це звіт підприємства, організації, фірми за певний період часу стати місяць, квартал або рік. Крім того, це головний документ, в якому бухгалтер відображає фінансовий стан всього підприємства на кінець звітного періоду. З якоїсь причини можуть виявитися помилки в балансі, а як вносити зміни в баланс, молодий фахівець не знає.Інструкція

  1. Помилками в бухгалтерському обліку не є неточності або пропуски в відображенні тих чи інших факторів фінансової діяльності підприємства, якщо вони виявлені в результаті отримання бухгалтером нової інформації вже після складання звіту.
  2. Знайдіть свою помилку і внесіть відповідні зміни, виконавши ряд таких дій. Виправляйте записи за відповідними рахунками в тому місяці звітного року, де була виявлена ​​вами помилка, у випадку, якщо вона виявлена ​​до кінця цього року.
  3. Виправляйте записи за відповідними рахунками за грудень звітного року (звітним роком визнається той рік, за який складається звіт), якщо помилка була виявлена ​​після закінчення цього року, однак до дати підписання самої бухгалтерської звітності.
  4. Надайте переглянуту бухгалтерську звітність за всіма необхідними адресами, куди до цього був представлений неправильний варіант (акціонерам або учасникам товариства, органам державної влади, органам місцевого самоврядування та ін)
      
  5. Якщо ви виявили суттєву помилку після затвердження бухгалтерської звітності за рік, виправляйте її відповідними записами по певним, необхідним вам рахунками в поточному звітному періоді шляхом всіх перерахунків за звітні періоди, які відображені в бухгалтерії за поточний звітний період. Винятками є ті випадки, коли зв’язок помилки з конкретним періодом встановити неможливо або ж не можна визначити вплив помилки на накопичувальний підсумок всіх попередніх періодів. Проводиться ретроспективний перерахунок починаючи з попереднього звітного періоду, в якому була допущена відповідна помилка.
      
  6. Знайдіть докладнішу інформацію в Положенні з бухгалтерського обліку, зокрема в пункті «Виправлення помилок в бухгалтерському обліку та звітності ПБО 22/10».