Як внести зміни в листі


 

Відповідно до чинного законодавства підприємство зобов’язане поінформувати територіальний податковий орган про зміни, що відбулися в його структурі або установчих документах. Крім того, в певних ситуаціях необхідно внести зміни до листа Держкомстату.Інструкція

  1. У більшості випадків підставою для внесення змін до інформаційного листа Держкомстату (Роскомстата) є зміна (додавання або виключення) основних та / або додаткових видів економічної діяльності підприємства. Також оновлювати лист потрібно в тих випадках, коли призначається новий керівник підприємства або відбувається зміна складу учасників (акціонерів) товариства.
  2. При зміні видів економічної діяльності фірми вам обов’язково буде потрібен документ, що підтверджує внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Заповніть форму заяви за встановленим зразком, завірте її нотаріально. Здайте в територіальний податковий орган документи і отримайте на руки свідоцтво про внесення змін та виписку з державного реєстру.
  3. Зніміть ксерокопію з отриманого свідоцтва і зверніться до органів статистичного обліку, маючи при собі свіжу виписку. Після звірки даних з інформацією з виписки вам буде видано нове інформаційний лист Держкомстату (Роскомстата). Копія свідоцтва залишиться в органі статистичного обліку, виписку вам повернуть. Якщо відбулася зміна керівника або змінився склад учасників товариства з обмеженою відповідальністю, процедура буде приблизно такою ж.
  4. У тому випадку, якщо організаційно-правова форма вашого підприємства — акціонерне товариство, документи, що пред’являються для внесення змін до листа Держкомстату інші. Якщо в статуті фірми акціонери не пойменовані, отже, в установчі документи зміни не вносяться, і податковий орган можна не сповіщати. У такій ситуації вам необхідно представити в органи статистики виписку з журналу акціонерів.
  5. Такий журнал може вести або стороння фірма, або ваше підприємство буде робити це самостійно. У виписці з журналу повинні міститися відомості про самих акціях (кількість, номінальна вартість, форма і дата випуску і так далі), а також дані про чисельність акціонерів, їх поіменний список із зазначенням паспортних даних, адреси реєстрації та кількості акцій, яким володіє кожен акціонер .