Як внести зміни в правила трудового розпорядку

Як внести зміни в правила трудового розпорядку

Правила трудового розпорядку організації визначаються встановленими правилами внутрішнього розпорядку, які регламентуються нормативним актом відповідно до Трудового кодексу. Правила поширюються на всіх працівників організації без винятку. Уніфікованої форми правил трудового розпорядку не існує, законом передбачені тільки норми, яким вони повинні відповідати.

Інструкція

  1. Грамотна формулювання нововведень, узгодження змін з радою трудового колективу та затвердження керівництвом.
  2. Спочатку прийняті при створенні організації правила трудового розпорядку мають бути затверджені підписом директора у верхньому кутку титульного аркуша, видання додаткового наказу не потрібно. До розробки правил залучаються представники ради трудового колективу, або ж готовий проект правил узгоджується безпосередньо перед затвердженням директором.
  3. До компетенції ради трудового колективу відноситься проведення переговорів з метою ініціювання внесення змін до трудовий розпорядок. Тобто самостійно вносити будь-які зміни рада не має право, але він може висунути вимогу роботодавця, який повинен врахувати думку працівників при затвердженні внесення змін до правил трудового розпорядку.
  4. Щоб внести зміни до затверджених правила, необхідно сформулювати ті доповнення та зміни, які будуть внесені в базовий текст у вигляді окремого документа. Потім узгодити нововведення з представниками ради та видати розпорядження чи наказ про введення змін до правил в дію.
  5. Ще один спосіб внесення змін — прийняти нові правила в іншій редакції. У такому випадку вийде новий документ з урахуванням усіх нововведень. Але тоді необхідно видати наказ про скасування попередніх правил і розпорядження про прийняття нових правил трудового розпорядку.
  6. Прийняті правила з дня їх прийняття вступають в силу, або ж в правилах вказано день вступу в силу і тоді цей день вказується і в наказі. Найчастіше зміни в правилах вступають в силу через якийсь час після затвердження керівництвом. За цей час цілком можуть відбутися якісь зміни в законодавстві, які можуть суперечити зміненими правилами трудового розпорядку. Тому необхідно передбачити такий момент і включити в зміни пункт свідчить, що у разі якщо прийняті правила вступають в протиріччя з законодавством, то застосовувати потрібно, законодавчі норми до моменту прийняття нових правил трудового розпорядку, або внесень нових змін до них.

Зверніть увагу

У разі виникнення розбіжностей роботодавець все одно має право прийняти правила або внести зміни, після чого їх можна оскаржити в суді або державної інспекції праці.

Корисні поради

Внесені зміни в правила варто розмістити на дошці оголошень для того, щоб з ними ознайомилися всі співробітники.